Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků

zveřejněno v kultura

Ve dnech 19. – 23. srpna letošního roku uspořádala ČMMJ ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích již poněkolikáté kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků. Kurz je určen pro osoby, které již s mládeží pracují nebo mají zájem se této činnosti nově věnovat. Kurzu se mohou zúčastnit pouze členové ČMMJ.

Letošního kurzu se zúčastnili i dva členové OMS Třebíč – Iveta Sladká a Ing. Jan Klusáček. Dle jejich slov, byl kurz velmi dobře připraven a načerpali během něj inspiraci pro svou další činnost. OMS oběma zaplatil jejich podíl nákladů na kurz ve výši 2500,- Kč a věříme, že s nově nabytými zkušenostmi budou dále vzdělávat naše myslivecké nástupce.

Tomáš Sedláček