Myslivcem od 7. 2. 2020

zveřejněno v kultura

Napětí a nervozita adeptů, kteří absolvovali kurz 2019 – 2020 o první lovecký lístek organizovaný OMS ČMMJ Třebíč, je už minulostí.

 

Zkoušky se konaly v pátek 7. 2. 2020 v kulturním zařízení OMS Třebíč na Bažantnici. Před členy zkušebního senátu stálo při slavnostním zahájení zkoušek osmnáct adeptů. Ti nejen absolvovali kurz, ale řádně splnili i povinnou roční praxi v honitbách MS a účastnili se řady mysliveckých akcí. Do tohoto kurzu byli poprvé zařazeni učitelé, kterým byla nabídnuta účast zdarma s podmínkou, že získaných znalostí využijí nejen při výuce ve školách, ale budou pořádat pro děti besedy o myslivosti, případně povedou myslivecké kroužky pro mládež. Ing. Antonín Měrka, bývalý předseda KPK OMS Třebíč, přítomné přivítal a představil účastníkům zkoušek členy zkušebního senátu – předseda Bohumír Herbrich, místopředseda Ing. Antonín Měrka, zkušební komisaři – Ing. Tomáš Sedláček, Ing. František Texl, Jiří Jurka, Mgr. Josef  Drmota, Ing. Jaroslav Šíma, Jaroslav Krouchal a Bc. Karel Horký. Ke konání zkoušek byl už připravený částečně zrekonstruovaný myslivecký salonek v prvním patře, kde se zkoušející i zkoušení určitě cítili příjemně.

Zkoušky probíhaly plynule, klidně, bez problémů. Jakmile se zavřely dveře za posledním uchazečem, zasedl senát k poradě. Jeho členové postupně oznamovali klasifikaci zkoušených a hodnotili jejich znalosti. Výsledky byly potěšující. Adepti uspěli ve všech předmětech, čtyři prospěli s vyznamenáním, ostatní prospěli. Zkoušky byly zakončeny opět nástupem členů zkušebního senátu a absolventů. Při této příležitosti byl také jmenován absolvent, který byl hodnocen ve všech předmětech prospěl s vyznamenáním. Nejlepšího výsledku dosáhl pan Adam Rusek a už zítra, tj. v sobotu 8. února 2020, bude na slavnostním posezení dnešních absolventů přijat mezi myslivce. Blahopřejeme.

Text: PhDr. Marie Nováková

Foto: JUDr. Luboš Krpoun