Myslivci na Třebíčsku posíleni o nové kolegy

zveřejněno v kultura

Dokonce o dvacet jedna nových myslivců, kteří ve dnech 14. a 15. února 2019 složili Zkoušku z myslivosti.

Kurz pro adepty pořádal OMS Třebíč. Roční povinnou praxi uchazeči o myslivecký lístek vykonávali v mysliveckých spolcích v okolí svého bydliště. Kromě toho měli za úkol se různých mysliveckých akcí nejen účastnit, ale také pomáhat s jejich organizací. I tato činnost a ochota „náročnému koníčku“ věnovat několik hodin ze svého volného času, a to především o víkendech, je dokladem, že aktivně vykonávat myslivosti je opravdu jejich cílem.

V kurzu bylo 24 adeptů. Bohužel jeden adept nesplnil požadavky praktické přípravy a nebyl připuštěn ke Zkouškám z myslivosti. Ke zkouškám bylo tedy pozváno 23 adeptů, z toho se jeden omluvil a jeden adept se nedostavil.

Myslivecká rada OMS jmenovala zkušební senát sestávající z devíti členů a uchazeči o zkoušku byli rozděleni do dvou skupin. Zkoušky byly zahájeny ve čtvrtek 14. února ve 14:00 slavnostním troubením a před zkušební komisaře předstupovali postupně adepti. Zpočátku nejistě, na některých byla znát i tréma, ale postupně se atmosféra uvolňovala a na tvářích zkoušených se objevoval spokojený úsměv, jak přibývaly podpisy komisařů pod splněnými předměty. Z 21 adeptů, kteří se ke zkouškám po oba dny dostavili, všichni obstáli – 4 byli hodnoceni „prospěl s vyznamenáním“ a 17 bylo hodnoceno „prospěl“.

V závěru každého dne byly vyhlášeny výsledky. Zároveň byly adeptům, vlastně již myslivcům předány upomínkové předměty a poukazy na nákup zboží od firem KOZAP Uherský Brod a LOVECKÝ SVĚT Grešlové Mýto, které pro ně zabezpečila KPK OMS Třebíč. Po slavnostním předání Potvrzení o vykonání Zkoušek z myslivosti velmi mile překvapili tentokrát adepti všechny členy zkušebního senátu. Každý člen obdržel od adeptů kurzu 2018 – 2019 upomínkový předmět. Tentokráte byli zaskočeni zkušební komisaři.

Složením Zkoušek z myslivosti však teprve započalo jejich myslivecké vzdělávání, protože o zvěři a přírodě se budou učit celý život. Také by vždy měli mít v první řadě na mysli slova prof. Ant. Dyka: „Co stvořil Bůh, to cti a opatruj, to, myslivče, buď první zákon tvůj.“

Můžeme jen doufat, že kvalitní příprava uchazečů o Zkoušky z myslivosti bude u OMS Třebíč pokračovat i v následujících letech.