Myslivecké kroužky okresu Třebíč

zveřejněno v kultura

Ve školním roce 2021/22 pracovaly na okrese Třebíč celkem 4 myslivecké kroužky. Nejvíce dětí, celkem 30, bylo přihlášeno k Daňčatům v Mohelně. Kroužek se konal jednou za 2 týdny a trval 2 hodiny. Náplň tvořily vycházky do přírody, po okolí obce, pozorování syslů, ještěrek, zvěře, účast na akci Ukliďme Česko. Děti se také učily střílet ze vzduchovky, plést velikonoční pomlázky, stavět budky pro ptáky a staraly se o nástěnku mysliveckého spolku. Odměnou jim bylo mj. svezení na koních. Zúčastnily se také okresního kola ZST v Třebíči.

V Rapoticích poskytuje zázemí mysliveckému kroužku místní základní škola. Kroužek navštěvovalo 10 dětí z prvního stupně ZŠ a většinu času trávily děti v přírodě. Zakončení kroužku proběhlo na Dni přírody v Rapoticích v lokalitě Dolna.

Myslivecký kroužek Kněžice využívá pro svou činnost klubovnu mysliveckého spolku Kněžice. Navštěvovalo jej celkem 20 dětí, pro které byl připravován velmi pestrý program jak do klubovny, tak do okolní přírody, kam nejčastěji mířily kroky vedoucí kroužku s přítomnými členy.

Posledním kroužkem byli Okarečtí orli. Kroužek navštěvovalo 16 dětí z Náměště a okolí a scházely se v honitbě Okarec. Na schůzkách Orli přikrmovali zvěř, čistili myslivecká zařízení po zimě, sázeli stromy a keře do nového biokoridoru, sbírali odpadky při akci Čistá Vysočina nebo zdobili pro zvěř Vánoční stromeček. Dále např. navštívili Oboru Kralice, přehlídku trofejí v Náměšti, všestranné zkoušky ohařů ve Studenci, myslivecké slavnosti Vysočiny na hradě Roštejn a okresní kolo Zlaté srnčí trofeje na Bažantnici.

Děkujeme vedoucím mysliveckých kroužků, kterými byli v Rapoticích Jana a Martin Bochníčkovi, v Kněžicích Aneta Říhová, v Mohelně Radka Kopečková, Aleš Černohlávek a Iveta Sladká a v Okarci Ivana a Tomáš Sedláčkovi, za celoroční náročnou práci a čas, který věnují našim dětem.

Někteří z vedoucích a také mnozí další se věnují též přednáškám v mateřských a základních školách nebo při jiných příležitostech. I za tuto činnost, kdy je myslivost prezentována nejen dětem, ale také laické veřejnosti, děkujeme.

Nadále platí nabídka OMS Třebíč pomoci každému, kdo by se chtěl dětem věnovat. Schůzka vedoucích mysliveckých kroužků a dalších osob pracujících s mládeží je naplánována na pátek 2. září a proběhne v loveckém salonku Bažantnice. Přijďte mezi nás!! Bližší informace poskytne Ing. Tomáš Sedláček, předseda OMS.