Myslivecký koutek ani letos nechyběl na akci Českého zahrádkářského svazu Třebíč

zveřejněno v kultura

V letošním roce se 34. oblastní výstava  konala ve dnech 21. – 24. října 2022 v Zahrádkářském domě na ulici Švabinského v Třebíči ve spolupráci s Okresní agrární komorou Třebíč.

Ve velkém sále byly vystaveny nejlepší ukázky ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají a léčivých rostlin z letošní úrody členů svazu. A tradičně se měli  čím chlubit. Současně v přízemních prostorách domu probíhal doplňkový prodej sukulentů, chryzantém v květináčích a včelařských produktů. Návštěvníci zde také měli možnost ochutnat “Regionální potraviny Kraje Vysočina”.

Myslivcům byl přidělen opět “koutek” v zadní části sálu. Panely informovaly veřejnost o  činnostech ČMMJ  a OMS Třebíč. Na stole ležely ukázky shozů spárkaté zvěře a obrázky zvěře žijící ve volné přírodě v okolí Třebíče. Jednatel OMS připravil také zábavné omalovánky a pro mladé myslivce různé pracovní listy. Nechyběly ani zajímavé pomůcky pro vzdělávání dětí.  Návštěvníkům se líbily i ukázky mysliveckých fanfár, hlaholů a dalších loveckých skladeb, které v průběhu výstavy troubila na lesnici členka KPK.

V pátek, první den výstavy, se slavnostního zahájení účastnil starosta MěÚ Třebíč Mgr. Pavel Pacal a místostarosta Ing. Pavel Janata. Výstava byla zahájena Jiřím Onderkou, předsedou ČZS. Během pátečního odpoledne byl koutek myslivosti oživen množstvím troubených fanfár, signálů a hlaholů.

Nápad myslivců představit návštěvníkům výstavy ukázky troubených mysliveckých skladeb byl návštěvníky i pořadateli výstavy pokaždé hodnocen kladně.

I když nyní už jistě zahrádky, truhlíky a květináče odpočívají, načerpali na výstavě zahrádkáři začátečníci i ti “ostřílení” mnoho inspirace a nápadů.

Zahrádkářům přejeme hodně radosti v jejich práci na zahrádkách a pořadatelům výstavy stálé nadšení  k uskutečňování takovýchto výstav.

A co mají zahrádkáři s myslivci hlavně společného? Bez nadšení, zdravého úsilí a neomezeného počtu hodin práce nedosáhne dobrého výsledku ani zahrádkář ani myslivec.

 

Text a foto: PhDr. Marie Nováková, KPK OMS Třebíč