Myslivecký víkend – 2021 ano, i když netradiční

zveřejněno v kultura

Tradice mysliveckých víkendů pořádaných OMS Třebíč se pomalu, ale jistě zase vrací.

V pátek 3. září 2021 byla v Kulturním zařízení Bažantnice zahájena Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za myslivecký rok 2020. Stejně jako minulý rok proběhla z důvodu pandemie Covid 19 pouze v Třebíči, a to společně za územní obvod Moravské Budějovice, územní obvod Náměšť nad Oslavou a územní obvod Třebíč.

Slavnostního zahájení se zúčastnilo kromě představitelů OMS Třebíč několik pozvaných hostů – předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček přivítal především senátorku Hanu Žákovou a Mgr. Pavla Pacala, starostu města Třebíče.

V úvodu byla zmíněna dlouhodobá tradice chovatelských přehlídek na okrese Třebíč a jejich význam  – ukazují, jakým způsobem uživatelé honiteb chovají zvěř a jak provádějí průběrný a trofejový lov zvěře.  Přehled vystavených trofejí a výsledků odlovu za rok 2020 je podrobně zpracovaný v Katalogu chovatelské přehlídky trofejí (ke stažení zde).

Během víkendu si přehlídku prohlédla nejen řada myslivců, ale zájem projevila i “nemyslivecká veřejnost”, včetně mládeže.

V závěru výše zmíněného Katalogu odborná komise v čele s předsedou Ing. Janem Klusáčkem děkuje všem uživatelům honiteb, kteří trofeje předložili, za kvalitní preparaci a poskytli kompletní výkazy.

Druhou akcí Mysliveckého víkendu byla také tradičně konaná Svatohubertská mše. Přestože se Svatohubertská mše sloužila opět v překrásném prostředí třebíčské baziliky, byla bohužel tentokrát také “ochuzená”. Organizačně ji v neděli 5. 9.  zajišťoval Jaroslav Kejnovský, předseda Kulturně-propagační komise OMS Třebíč, ve spolupráci se svými kolegy – členy Řádu sv. Huberta.  Průvod myslivců, kteří nesli sv. Hubertovi dary, byl omezen – dary předaly dvě adeptky kurzu myslivosti, ale chyběl dar nejdůležitější – zvěřina. To na přání pana faráře, který nechtěl dávat na obdiv hojnost darů v době, kdy umírají lidé z důvodu pandemie.

Účastníci bohoslužby naslouchali tónům Hubertské mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa v podání Lukovských trubačů. Všechny skladby Hubertské mše mají nejen líbivou melodii, ale jsou opatřeny textem, takže si přítomní poslechli i želetavský pěvecký soubor, který některé hrané části doprovázel zpěvem. V průběhu obřadu a na závěr mše zahrál soubor ještě další známé lovecké skladby – fanfáry.

Věřme, že tato nádherná Hubertská mše potěší také v dalších letech trubače, zpěváky i posluchače nejen v kostelích a na koncertech, ale rovněž při jiných příležitostech.

Po zakončení mše přejeli někteří účastníci na Bažantnici, kde stále probíhala výstava trofejí. Nepořádal se však jako obvykle jarní svod lovecky upotřebitelných psů. Kromě jarního svodu psů chyběla také v sobotu akce věnovaná dětem – okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Obě výše zmíněné akce se konaly už dříve v náhradním termínu.

Myslivecký víkend byl zakončen v pondělí aktivem mysliveckých hospodářů. Účastnící byli seznámeni s aktualitami na úseku státní správy myslivosti, veterinární správy a zazněly informace od jednatele OMS. Na závěr připravil Bc. Karel Horký přednášku k novele zákona o zbraních a střelivu.

Myslivosti zdar!

PhDr. Marie Nováková, členka KPK


Materiály ke stažení:

Katalog chovatelské přehlídky trofejí 2021

Přednáška k novele zákona o zbraních a střelivu (Bc. Karel Horký):
1. Prezentace – změny zákona o zbraních a střelivu
2. Úplně znění zákona o zbraních a střelivu
3. Zákon o nakládání se zbraněmi
4. Změny v zákoně o zbraních a střelivu – novela
5. Testové otázky ke zkoušce – zbrojní průkaz