Nový kurz myslivosti zahájen! Bažantnice 7.1.2023

zveřejněno v kultura

První lednový víkend znamenal jako každý rok zahájení nového kurzu myslivosti. Celkem se v letošním roce přihlásilo 42 zájemců o přípravu na zkoušky z myslivosti. Teoretickou část absolvuje 28 adeptů na Bažantnici, pro 14 studentů soukromé zemědělské škole v Pozďatíně ji lektoři OMS Třebíč zajistí v prostorách školy.

Kurz byl na obou místech zahájen fanfárami v podání trubačů Miroslava Nováčka a Tomáše Sedláčka. Během úvodní hodiny se uchazeči dozvěděli vše o organizaci celého kurzu sestávajícího z teoretické a praktické části.  V lednu je čeká celkem 66 hodin přednášek a poté roční praxe v honitbách okresu Třebíč a na akcích pořádaných OMSem. Praktická část bude (na rozdíl od teoretické) společná pro všechny adepty.

Zatímco v loveckém salonku seděli v sobotu 7. ledna nováčci, v hlavním sále se shromáždila většina adeptů, kteří do kursu nastoupili již před rokem a za měsíc je čekají zkoušky. Závěrečnou konzultaci pro ně připravil Josef Drmota. Tito adepti již úspěšně absolvovali přednášky, praxi v honitbách a také splnili všechny povinnosti stanovené mysliveckou radou a mohou se již plně připravovat na zkoušky. Ty je čekají ve dnech 9. a 10. února. Slavnostní předání vysvědčení je pro letošní rok po dvouleté pauze naplánováno na ples OMSu, který proběhne 11. února 2023.