Okresní kolo soutěže ZST – 2018

zveřejněno v kultura

Zlatá srnčí trofej Třebíč

V sobotu 5. května se na Bažantnici, kulturním zařízení Okresního mysliveckého spolku Třebíč, konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž se uskutečnila v rámci mysliveckého víkendu v Třebíči.

Soutěže se zúčastnilo 40 dětí, které přijely soutěžit ve svých znalostech o přírodě a myslivosti. Soutěž byla připravena pro 3 kategorie a zúčastnit se mohli i předškoláčci. Těm nejmladším byl přidělen dospělý doprovod, který měl za úkol číst otázky a zapisovat odpovědi.

Soutěž se skládala ze tří částí. Nejprve děti absolvovaly test. Pro kategorie A a B bylo připraveno 50 otázek, pro kategorii A1 otázek 20. Po testu se děti posilnily při svačině a nastoupily na dvě poznávací stezky. Jedna vedla v lese kolem Bažantnice, druhá byla instalována uvnitř kulturního zařízení v rámci konání okresní chovatelské přehlídky trofejí. Na stezkách čekalo na děti celkem 60 ukázek (botanika, zoologie, pobytové stopy zvěře, kynologie apod.).

O půl jedné bylo dobojováno. Po obědě se děti seznámily se správnými odpověďmi z obou stezek a následoval připravený doprovodný program, kde se dětem věnovali Babyloňští trubači, kynologové, sokolníci. Děti si mohly vyzkoušet střelbu nejen na laserové střelnici ale také ze vzduchovky. Zatímco se děti bavily a získávaly nové zkušenosti, organizační tým vyhodnotil odpovědi účastníků a stanovil vítěze.

V nejmladší kategorii A1 zvítězil Jan Bochníček, v kategorii A Václav Chlanda a kategorii B ovládl Zdeněk Král. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (mj. medaile a hrneček s logem soutěže) a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami (vzduchovka, lovecké nože, čelovky ad.), diplomy, medailemi a putovními poháry.

Asi polovina účastníků se ještě v neděli zúčastnila Svatohuberstké mše v bazilice Sv. Prokopa a svodu loveckých psů. Dle ohlasu samotných dětí se soutěž i s doprovodným programem líbila. Věřme, že se budou příští rok rády na Bažantnici vracet na další ročník soutěže.

Tomáš Sedláček

Foto: PhDr. Marie Nováková

Výsledková listina