Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje

zveřejněno v kultura

V sobotu 4. května uspořádal OMS Třebíč na Bažantnici, svém kulturním zařízení, okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej.

Soutěžit přijelo 44 dětí, a to nejen z pěti mysliveckých kroužků okresu Třebíč, ale také další zájemci včetně hostů z jiných okresů. Na všechny čekala soutěž ve znalostech o přírodě a myslivosti. Soutěž byla připravena pro 3 kategorie a zúčastnit se mohli i předškoláčci. Těm nejmladším byl přidělen dospělý doprovod, který měl za úkol číst otázky a zapisovat odpovědi.

Soutěž se skládala ze tří částí. Nejprve děti absolvovaly test. Pro kategorie A a B bylo připraveno přes 60 otázek, pro kategorii A1 otázek 30. Po testu se děti posilnily při svačině a nastoupily na dvě poznávací stezky. Jedna vedla v lese kolem Bažantnice, druhá byla připravena uvnitř kulturního zařízení v rámci konání okresní chovatelské přehlídky trofejí. Na stezkách čekalo na děti celkem 70 ukázek (dendrologie, botanika, zoologie, pobytové stopy zvěře, kynologie apod.).

O půl jedné bylo dobojováno. Pro účastníky včetně organizátorů byl připraven oběd, po němž se děti seznámily se správnými odpověďmi z obou stezek a také testů a následoval připravený doprovodný program. Při něm se dětem věnovali Babylonští trubači, členové kynologické komise se svými loveckými pejsky a sokolník pan Kunc. Děti si mohly vyzkoušet střelbu nejen na laserové střelnici ale také ze vzduchovky. Zatímco se děti bavily a získávaly nové zkušenosti, organizační tým vyhodnotil odpovědi účastníků a stanovil vítěze.

V nejmladší kategorii A1 zvítězil Vladimír Chmelíček, v kategorii A Jan Sedláček a kategorii B ovládl Václav Chlanda. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (mj. medaile a hrneček s logem soutěže) a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami (vzduchovka, stavebnice, lovecké nože, dalekohled, čelovky ad.), diplomy, medailemi a putovními poháry. Za ceny pro vítěze chceme poděkovat zejména společnostem Lovecký svět, Les a Lov, Beneš a Lát, Lesy ČR, s.p., ale také všem ostatním, kteří věnovali některou z cen či drobností pro účastníky soutěže.

Dle ohlasu samotných dětí se soutěž i s doprovodným programem líbila. Můžeme se tak společně těšit na příští ročník.

 

Tomáš Sedláček

 

Výsledková listina

Výsledková listina