Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje v Třebíči

zveřejněno v kultura

V netradičním termínu se v neděli 21. června uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Třebíč. Klání pro mladé myslivce a přátele přírody bylo OMSem připraveno v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí. Organizátoři se letos museli vypořádat nejen s pozdějším termínem, opatřeními kvůli koronaviru, ale také mimořádnými dešti.

Přesto bylo v neděli ráno vše připraveno a celý organizační tým netrpělivě očekával, kolik dětí v deštivém počasí dorazí. Nakonec nechybělo ani jediné, všech 46 přihlášených tak v devět hodin poslouchalo uvítací fanfáry v podání dámy české myslivosti Marie Novákové.

Soutěž byla opět připravena pro všechny 3 kategorie. Těm nejmladším byl přidělen dospělý doprovod, který měl za úkol číst otázky a zapisovat odpovědi. Zúčastnily se především děti ze všech pěti mysliveckých kroužků OMSu Třebíč, ale také další zájemci.

Soutěž se skládala z obvyklých částí. Tři skupiny dětí rozdělených dle kategorií se postupně prostřídaly na připravených stanovištích. V různém pořadí tak každého účastníka čekalo psaní testu, vnitřní a venkovní poznávací stezka. Vzhledem k počasí byla tentokrát venkovní stezka přemístěna pod pergolu u Bažantnice. Na stezkách čekalo na děti celkem 70 ukázek (dendrologie, botanika, zoologie, pobytové stopy zvěře, kynologie apod.), testy byly různé obtížnosti dle věku dětí.

Kolem poledne bylo dobojováno a po obědě následoval připravený doprovodný program. Při něm se dětem věnovali trubači, členové kynologické komise se svými loveckými pejsky a sokolník Petr Oubrychta. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a dozvěděly se správné odpovědi z testů i obou stezek. Mezitím organizační tým vyhodnotil odpovědi účastníků a stanovil vítěze.

Závěrečný ceremoniál provázeli Babylonští trubači. V nejmladší kategorii A1 zvítězil Tomáš Pelán, v kategorii A Jan Sedláček a kategorii B ovládla nejtěsnějším rozdílem Daniela Svobodová. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (mj. medaile a hrneček s logem soutěže) a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami (vzduchovka, lovecké nože, dalekohled, čelovky atd.), diplomy, medailemi a vítězové i putovními poháry. Za ceny pro vítěze patří poděkování zejména společnostem Lovecký svět, Les a Lov, Lesy ČR, s.p., Václavu Chlandovi ale také všem ostatním, kteří věnovali některou z cen či drobností pro účastníky soutěže. Část odměn poskytla samotná ČMMJ a v neposlední řadě je třeba poděkovat Kraji Vysočina, který podporuje OMS Třebíč při práci s mládeží.

Nejúspěšnější z kategorie A a B budou náš okres reprezentovat na národním kole soutěže. Držme jim pěsti. Letošní okresní kolo je úspěšně za námi. Věřme, že další ročník se bude připravovat pro minimálně stejný počet účastníků a že proběhne v podobně přátelském duchu jako ten letošní.

 

Tomáš Sedláček