Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje

zveřejněno v kultura

Poslední červnovou sobotu se uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Třebíč. Připraveno bylo tradičně v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí. Klání se podruhé uskutečnilo v netradičním termínu při dodržení hygienických podmínek.

Letošní rok byl výrazně poznamenán nečinností většiny mysliveckých kroužků z důvodu pokračující epidemie koronaviru a tak na soutěž přijelo jen 32 dětí. Soutěž byla opět připravena pro všechny 3 kategorie. Těm nejmladším byl přidělen dospělý doprovod, který měl za úkol číst otázky a zapisovat odpovědi.

Tři skupiny dětí rozdělených dle kategorií se postupně prostřídaly na připravených stanovištích. V různém pořadí tak každého účastníka čekalo psaní testu, vnitřní a venkovní poznávací stezka. Na stezkách měly děti za úkol poznávat dřeviny a rostliny, pobytové stopy zvěře, markanty zvěře, lovecké psy, kynologické, střelecké, sokolnické a další myslivecké pomůcky.

Po obědě organizátoři prošli s dětmi obě stezky, řekli jim správné odpovědi na jednotlivých stanovištích a poté následoval připravený doprovodný program. Při něm se dětem věnovala trubačka Marie Nováková, kynologové se svými loveckými pejsky a sokolníci Petr Oubrychta a Michal Oborný. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, laserovou střelnici a dozvěděly se správné odpovědi z testů. Mezitím organizační tým vyhodnotil odpovědi účastníků a stanovil vítěze.

Závěrečný ceremoniál stejně jako ranní zahájení provázeli Babylonští trubači. V letošním roce ve všech kategoriích obhájili svá prvenství vítězové z roku 2020. V nejmladší kategorii A1 zvítězil Tomáš Pelán, v kategorii A Jan Sedláček a kategorii B ovládla Daniela Svobodová. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (mj. medaile a hrneček s logem soutěže) a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami (vzduchovka, fotopast, lovecké nože, dalekohled, čelovky, klobouky atd.), diplomy, medailemi a vítězové i putovními poháry. Za ceny pro vítěze patří poděkování zejména společnostem Lovecký svět, Les a Lov, Lesy ČR, s.p., Rhea holding a Václavu Chlandovi. Ale také všem ostatním, kteří věnovali některou z cen či drobností pro účastníky soutěže. Část odměn poskytla samotná ČMMJ a v neposlední řadě je třeba poděkovat Kraji Vysočina, který podporuje OMS Třebíč při práci s mládeží.

Nejúspěšnější z kategorie A a B budou náš okres reprezentovat na národním kole soutěže, které proběhne tradiční formou dvoutýdenního soustředění tentokrát v Bílých Karpatech. Ať se jim tam nejen líbí, ale také daří při soutěži!

 

Tomáš Sedláček

Foto: Aleš Dočekal