OMS Třebíč nezahálí

zveřejněno v kultura

V následujícím týdnu po Reprezentačním mysliveckém plese se konaly opět v kulturním zařízení OMS zkoušky adeptů.

V pátek 19. 2. 2016  ve 12:00 se zde sešli adepti, aby složili první mysliveckou zkoušku. Členům zkušebního senátu chtěli dokázat, že se po celý rok k této zkoušce připravovali jak teoreticky, tak prakticky. Své znalosti obhajovalo 19 uchazečů, jeden se omluvil ze zdravotních důvodů.

Zkoušky byly zahájeny troubením mysliveckých fanfár. Na slavnostním nástupu přítomné přivítal předseda OMS Třebíč Ladislav Homolka a informoval  o  průběhu zkoušek. Adepty seznámil se členy zkušebního senátu: Ladislav Homolka – předseda, Bohumír Herbrich – místopředseda, zkoušející – Ing. Ladislav Svoboda, Ing. František Texl,   Jiří  Jurka, Ing. Antonín Měrka, Mgr. Oldřich Blecha, Jaroslav Krouchal a Josef Smutný.

Poté někteří odešli do zkušební místnosti, zkoušející zasedli na svá místa  a  adepti postupně přistupovali k jednotlivým stolkům, aby si vylosovali otázky z příslušné skupiny a co nejlépe je zodpověděli. Členové senátu byli nejen odborníci, ale také zkušení zkoušející, kteří chápali   trému  zkoušených, vhodně je povzbuzovali a motivovali.  Jejich laskavý, avšak náročný přístup potvrdil výsledek zkoušek.

Všichni adepti prospěli,  dva dokonce s vyznamenáním – Pavlína Musilová a Martin Čurda. Při slavnostním nástupu zhodnotil předseda senátu průběh zkoušek, pochválil uchazeče za dobrou přípravu a některé i za vynikající znalosti. Úspěšným absolventům bylo předáno Potvrzení o vykonání zkoušek z myslivosti a Myslivecké desatero. Po slavnostním troubení byl vyhlášen nejúspěšnější absolvent – Pavlína Musilová. Podle mysliveckých tradic byla Ing. Měrkou přijata do řad myslivců.

Na závěr připomněl předseda OMS novým myslivcům některé ze zásad Mysliveckého desatera a popřál hodně úspěchů nejen v lovu, ale i radost v životě myslivce, který jim právě začíná. Zdůraznil i nutnost celoživotního vzdělávání v myslivosti, protože příroda a zvěř si zaslouží neustálou a cílevědomou péči.

Text a foto PhDr. Marie Nováková