OMS Třebíč oslavil 100 let od vzniku ČSMJ

zveřejněno v kultura

Oslavy byly naplánovány na tradiční Myslivecký víkend pořádaný OMSem vždy na začátku května. Tentokrát byl víkend obohacen o další mimořádné akce. V pátek 6.5. byl dopoledne připraven program pro žáky základních škol z Třebíče. Cca 150 z nich si tak kromě chovatelské přehlídky trofejí, mohlo prohlédnout tématické fotografie Antonína Havláta, člena klubu fotografů ČMMJ, nejlepší práce zaslané do soutěže Toulky za zvěří Třebíčska, výstavu k historii ČMMJ a mnoho dalšího. Dále byl připraven odborný výklad a také ukázky loveckého troubení a přednáška o sokolnictví.

Odpoledne proběhlo oficiální zahájení chovatelské přehlídky trofejí za účasti pozvaných hostů, přičemž slavnostní atmosféru navodili Trubači z Bukoviny. Součástí vzorně připravené přehlídky byla mimo stovek trofejí ulovené zvěře také projekce historických mysliveckých filmů, fotografie z historie a činnosti OMS, představení mysliveckých kroužků okresu Třebíč atd. Katalog chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené za myslivecký rok 2022 ke stažení zde.

V sobotu program oslav pokračoval pořádáním okresního kola Zlaté srnčí trofeje, kterého se zúčastnilo 44 dětí. Pro ně byla připravena nejen soutěž, ale také bohatý doprovodný program, do nějž byl zahrnut okresní přebor ve střelbě ze vzduchovky, střelba z luku, laserová střelnice a ukázka lovecké kynologie. Vítězové soutěže obdrželi hodnotné ceny, každý účastník upomínkové předměty a další dárky.

Souběžně proběhl na střelnici okresní přebor v brokové střelbě – dvojboj na trapu a loveckém kole pro jednotlivce a tříčlenná družstva a také výcvik čtyřicítky adeptů v bezpečném zacházení se střelnou zbraní a střelbě.

Oslavy vyvrcholily v neděli 7. května. V 9 hod. byl za zvuků loveckých fanfár v podání Babylonských trubačů a také hymny ČR hlavní den oslav slavnostně zahájen. Zahájení byli mimo předsedy a místopředsedy OMS přítomni senátorka Hana Žáková, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Pavel Hájek, starosta města Třebíče Mgr. Pavel Pacal a Ing. Josef Prokeš, zástupce kraje v myslivecké radě ČMMJ. Předseda František Kazda promluvil několika větami o vzniku ČSMJ před sto lety a také o osobnostech okresu Třebíč, které u této významné události byly přítomny a výrazně se na ní podílely. Dále byly při slavnostním ceremoniálu předány deseti myslivcům okresu Třebíč pamětní medaile ČMMJ za jejich celoživotní práci pro myslivost a OMS Třebíč.

Po slavnostním zahájení následoval tradiční jarní svod, kterého se zúčastnilo celkem 70 psů se svými vůdci a dalšími zájemci o loveckou kynologii.

Od deseti hodin proběhla v bazilice Sv. Prokopa v Třebíči svatohuberstká troubená mše. Bazilika byla zaplněna do posledního místa a účastníci si mohli poslechnout duchovní skladby v podání Babylonských trubačů a pěveckého chrámového sboru z Kralic nad Oslavou. Trubači připravili ještě drobnou ukázku loveckého troubení po skončení mše před bazilikou.

V pravé poledne byl zahájen dětský den připravený před Bažantnicí. Na děti čekala poznávací stezka, kde se na dvaceti stanovištích seznamovaly s přírodou, myslivostí a vyzkoušely si i střelbu z luku nebo vzduchovky. Stanoviště s mysliveckou a lesní pedagogikou byla doplněna tematickými stanovišti sokolníků, kynologů, trubačů a také tvořivou dílničkou, kde si mohly děti vyrobit nějakou drobnost na památku. Absolventi stezky, kterých bylo více než tři sta, byli odměněni upomínkovými předměty a drobnými dárečky. Pro zájemce bylo mimo stezku připraveno malování na obličej, dětské tetování, skákací hrady, laserová střelnice, projížďky na koni nebo prodej balónků.

Program byl navíc doplněn o vystoupení na pódiu. Na něm se postupně vystřídali sokolníci, kynologové, trubači nebo vábiči zvěře. Slavnostně byly předány odměny dětem, které se umístili na prvních místech v soutěži Toulky za zvěří Třebíčska a své první společné veřejné vystoupení prožili členové trubačského kroužku OMS Třebíč – Trubači z Bažantnice. Ti provedli přihlížející fanfárami společným honem.

V loveckém salonku Bažantnice souběžně proběhl cyklus čtyř odborných přednášek, který byl připraven pro aktivní myslivce, myslivecké hospodáře či další zájemce.

V průběhu celé neděle byla k dispozici pestrá nabídka občerstvení a také možnost zakoupení zboží a výrobků nejen pro lov, myslivost a pobyt v přírodě ale i pro děti.

I díky přízni počasí se na Bažantnici podařilo přilákat stovky myslivců, zájemců o přírodu i nemyslivců z řad široké veřejnosti. Společnými silami všech organizátorů (členů kulturně propagační, myslivecké, kynologické komise, členů myslivecké rady, vedoucích mysliveckých kroužků, adeptů, trubačů, dětí z mysliveckých kroužků, sokolníků a mnoha dalších) se podařilo velmi důstojně oslavit stoleté výročí vzniku ČSMJ a zároveň přiblížit činnost myslivců široké veřejnosti. Poděkování patří také všem partnerům akce, mezi něž patří Kraj Vysočina, město Třebíč, město Náměšť nad Oslavou, Lesy ČR, Rhea holding, DDM a MěKS Náměšť nad Oslavou, MS Třebenice, MS Rudíkov a mnozí další.

Tomáš Sedláček

Foto: Radka Kopečková, František Kazda, Tomáš Sedláček, Aleš Dočekal