OMS Třebíč vzdělávání zájemců o myslivost nepřerušil

zveřejněno v kultura

Ani v této složité době OMS Třebíč nepřerušil činnost a organizoval řadu akcí, které bývaly v plánu každý rok. Mezi ně patří i zkoušky adeptů.  Přestože organizace školení a výuka uchazečů nebyla jednoduchá, protože teoretická příprava proběhla distanční formou a některé akce se konaly v náhradních termínech, dokázal OMS Třebíč provést adepty celým kurzem a připravit je na zkoušky z myslivosti.

Vzhledem k uvolnění protiepidemických opatření se zkoušky adeptů 2021/2022 konaly tradičně v kulturním zařízení OMS Bažantnice ve dnech 24. a 25. února 2022.

Své znalosti obhajovalo 22 uchazečů. Proto byly zkoušky rozděleny do dvou dnů. Zkušební senát totiž může v jednom dni podle směrnice ČMMJ vyzkoušet pouze 20 adeptů. Po nástupu adeptů a členů zkušební komise zazněly tradiční myslivecké fanfáry v podání Marie Novákové, a  přítomné přivítal předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček. Informoval o průběhu zkoušek a adepty seznámil se členy zkušebního senátu: Petr Pelech – předseda, Ing. Jaroslav Kotrba – místopředseda, zkoušející – Ing. Tomáš Sedláček,  Ing. František Texl,  Mgr. Josef Drmota,  Jiří  Jurka, Jaroslav Krouchal, Bc. Karel Horký a  Ing. Jaroslav Šíma.

Poté zkoušející zasedli na svá místa a adepti postupně přistupovali k jednotlivým stolkům, aby si vylosovali otázky z příslušné skupiny a co nejlépe je zodpověděli. Členové senátu byli nejen odborníci, ale také zkušení zkoušející, kteří chápali trému zkoušených, vhodně je povzbuzovali a motivovali.  Jejich laskavý, avšak náročný přístup potvrdil výsledek zkoušek. Prospělo 14 adeptů, 6 prospělo s vyznamenáním, bohužel 2 tentokrát neprospěli, každý z jednoho předmětu.  Ty čeká oprava v náhradním termínu.

Druhý den zkoušek byl zakončen slavnostním předáním vysvědčení úspěšným absolventům. Předseda OMS spolu s předsedou zkušebního senátu každému poblahopřáli, předali vysvědčení a také dary od našich partnerů – společností Lovecký svět a KOZAP. Noví myslivci si tak kromě vysvědčení odnesli i poukazy na náboje, oblečení atd.

Tři nejlepší absolventi byli v duchu mysliveckých tradic slavnostně přijati mezi myslivce. Celým slavnostním večerem včetně ceremoniálu přijetí mezi myslivce provázeli Babylonští trubači (https://trubaci.cmmj.cz/babylonsti-trubaci/).

Závěrem došlo na poděkování zkušebním komisařům za přístup k adeptům u zkoušek a také teoretickou a praktickou přípravu, kterou adeptům připravili v průběhu kurzu.  Za hladkým průběhem a příjemnou atmosférou obou dnů stál kromě členů KPK především jednatel OMS, Ing. Aleš Dočekal.

Myslivosti zdar!

PhDr. Marie Nováková

Ing. Tomáš Sedláček

Video: Přijímání mezi myslivce v duchu mysliveckých tradic, kterým byl v pátek 25. února 2022 zakončen kurz adeptů OMS Třebíč.

část 1/2

část 2/2