Posezení adeptů s myslivci Třebíčska bylo tentokrát jiné,

zveřejněno v kultura

přestože se účastníci dobře bavili, tančili, zpívali a měli radost z dárků, které si vylosovali. Zásluhu na dobré zábavě jistě měla hudební skupina Lichband, výborné jídlo připravené členy MS Štěměchy a příjemné posezení v sále Kulturního domu ve Štěměchách. Poděkování za vydařený večer patří samozřejmě i sponzorům a přátelům myslivců, kteří věnovali spoustu hodnotných dárků a zvěřinu.

Posezení zahájil předseda KPK OMS Třebíč Ing. Antonín Měrka a s předsedou MS Štěměchy Liborem Toufaren přivítal přítomné. Poté hlavní část večera patřila adeptům, kteří den před setkáním – v pátek 7.2. úspěšně složili zkoušku z myslivosti. Jejich příchod do sálu byl doprovázen znělkou trubačů a potleskem diváků v sále, kde seděli především jejich nejbližší a přátelé. Osmnáct nových myslivců stálo v přední části sálu, aby převzali od Ing. Měrky, Bohumila Herbricha, předsedy zkušebního senátu, Libora Toufara a Radovana Mittnera vkusné zelené tubusy s potvrzením o vykonání zkoušky. A měli být na co pyšní!

Nejúspěšnějšího adepta, který byl na zkouškách klasifikován ve všech předmětech prospěl s vyznamenáním a měl nejlepší znalosti, pana Adama Ruska, přiváděl Bohumil Herbrich, zkušený myslivec a nejstarší člen Kulturně-propagační komise OMS Třebíč /KPK OMS Třebíč/, ke slavnostnímu přijímání mezi myslivce. K tomuto významnému aktu byl připravený stolek s bílým ubrusem ozdobeným jedlovými trojvýhonovými úlomky. Na  stole ležela lovecká zbraň, lovecký tesák, borlice a pamětní list. Dále zde byla rozžehnuta lojová svíce v upomínku na staré myslivecké tradice. Oba pánové předstoupili před Ing. Měrku, představeného, který přijímal úspěšného absolventa mezi myslivce, pan Herbrich mu budoucího myslivce představil a sdělil hodnocení jeho dovedností. Poté přijímaný poklekl na pravé koleno a představený tesákem třikrát mírně udeřil budoucího myslivce na levé rameno. Každý úder byl doprovázen krátkým proslovem, při třetím úderu představený pronesl: „Třetí úder dávám jménem mysliveckých druhů s přáním „Myslivosti zdar!“ a buď vítán v našem kruhu.“ Nový myslivec se postavil, převzal pamětní list a všichni si levou rukou připili na zdar české myslivosti.

 

Na Třebíčsku je tedy osmnáct nových myslivců. Přejeme jim, aby se připojili k dlouhé řadě kolegů myslivců s radostí, a hlavně s pokorou, ale také aby si uvědomili, že se nesmí provinit proti dobrým mysliveckým mravům a zvyklostem a vždy zachovat předpisy a nařízení o myslivosti. Protože teprve po mnohaleté praxi se z nich stanou „MYSLIVCI“.

 

Na konci roku 2019 ukončili členství v KPK OMS Třebíč někteří členové – Ing. Antoním Měrka, předseda komise a člen Myslivecké rady OMS Třebíč, Bohumil Herbrich, Radovan Mittner, Ondřej Vašíček, Radek Svoboda a PhDr. Marie Nováková. Rozloučení s nimi následovalo v další části tohoto slavnostního večera. Ing. Měrka nejprve před pódium pozval Ing. Ivo Lexu a předal mu jménem myslivecké a kulturní komise plaketu s poděkováním za velkou pomoc při znovuotevření brokové střelnice na Bažantnici. Radovanu Mittnerovi a  Marii Novákové bylo následně propůjčeno Myslivecké vyznamenání III. stupně za zásluhy o myslivost, především však za mnohaletou práci v KPK OMS Třebíč. Překvapený, a hlavně dojatý byl Jiří Jurka, nyní už bývalý předseda Myslivecké komise OMS Třebíč, který rovněž ukončil členství v Myslivecké radě OMS Třebíč. Jirkovi poděkovali členové KPK OMS Třebíč za bezmála dvacetiletou odbornou práci pro třebíčské myslivce v Myslivecké komisi OMS Třebíč a předali mu děkovný list a pamětní vázu s vyleptanou hlavou jelena a poděkováním. S velkým díkem se nemohlo zapomenout na Ing. Antonína Měrku. Na děkovací plaketě bylo sice napsáno, že se oceňuje jeho práce pro OMS Třebíč a obětavou činnost pro naši myslivost. Je však neuvěřitelné, co vše těchto několik slov má vyjadřovat: dvacet let práce v myslivecké, ale především kulturně-propagační komisi a několik let na sekretariátu OMS Třebíč.

Kolegové, přátelé, kamarádi, děkujeme.

 

Text: PhDr. Marie Nováková

Foto: Martin Báňa