Práce s mládeží v uplynulém školním roce 2017-2018

zveřejněno v kultura

Máme za sebou další školní rok, proto bychom vás rádi ve stručnosti informovali, jak jsme se snažili pracovat s mládeží na poli mysliveckého vzdělávání.

Kulturně – propagační komise připravila v říjnu prezentaci myslivosti na výstavě zahrádkářů, kde se členové KPK věnovali dětem. Jedná se o tradiční několikadenní akci, na které je pro děti připraven výklad o myslivosti, ukázky troubení atd. OMS zajistil dvanáct přednášek na mateřských a základních školách okresu Třebíč. Těmto přednáškám byl vždy kromě přednášejícího přítomen i některý z místních myslivců nebo mysliveckých adeptů. Podobnou přednášku absolvovali i adepti letošního kurzu myslivosti.

OMS uspořádal 3. ročník obnoveného okresního kola ZST za účasti 40 dětí. Účastníků bylo výrazně více než v předchozím roce, zejména z důvodu účasti zástupců všech fungujících mysliveckých kroužků. Děti si soutěž užily a každé si odvezlo spoustu zážitků a dárků, ti nejlepší i cen a medailí za umístění.

Nadále pracujeme na zajištění pomůcek pro práci s mládeží. Na OMS je jich již celá řada a uživatelé honiteb si je mohou zapůjčit zdarma na své akce v honitbách, ať již jsou to různé dětské dny, nebo přednášky.  Je potěšitelné, že akcí, které pořádají myslivci ve svých honitbách, přibývá a pomůcky jsou využívány.

Stejně tak zajišťujeme materiály pro vedoucí mysliveckých kroužků. Některé obdrželi fyzicky jejich vedoucí, další pomůcky dostali na DVD. Setkali jsme se na ZST, kde jsme si vyměnili zkušenosti. V uplynulém školním roce fungovaly na okrese již čtyři myslivecké kroužky s podporou OMS a počet dětí, které je navštěvovaly, se pohyboval kolem  šedesáti.  Kontaktovali nás další zájemci o vedení kroužků. Věřme, že jim vydrží elán.

A co nás čeká? V měsíci září plánujeme na Bažantnici schůzku s těmi, kteří pracují s mládeží. Předmětem bude zejména přednášková činnost v mateřských a základních školách. Předvedeme si, jak taková přednáška může vypadat, nabídneme metodiku a pomůcky. Některé pomůcky budou připraveny trvale na OMS k zapůjčení.  Budeme pokračovat v podpoře mysliveckých kroužků, zejména zajišťováním pomůcek a materiálů pro práci s dětmi, ale také proplácením nákladů na účast vedoucích na kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků, který ČMMJ pravidelně pořádá v Hranicích. Letos v létě se jej zúčastní dva stávající vedoucí MK Kněžice a jeden potenciální vedoucí pro oblast Třebíče.

Skupina ochotných myslivců, kteří projevili zájem o informace na poli práce s mládeží, není uzavřená. Pokud tedy máte zájem nebo víte o někom dalším, který se chce zúčastnit našeho zářijového setkání, stačí se ozvat jednateli nebo předsedovi OMS.

Závěrem bych velmi rád poděkoval všem, kteří si uvědomují, že mládí je naše budoucnost a že si naše nástupce musíme vychovat. Pokud to neuděláme, tak se společnost v budoucnu postaví spíše proti nám, v lepším případě bude ochotna myslivost tolerovat.

Děkuji všem, kteří pořádají akce pro děti, věnují se přednáškám, a zejména vedou myslivecké kroužky, jejichž organizace zabere spoustu času a stojí nemalé množství energie. Jmenovitě jsou to Aneta Říhová, Milan Tománek, Josef Kočí, Martin Bochníček, Ivana Sedláčková a Zdeněk Král.

Ing. Tomáš Sedláček