Pracovní setkání – práce s mládeží – 2018-09-25 Bažantnice

zveřejněno v kultura

Dědictví je nutno předávat z generace na generaci

Česká myslivost se stala součástí kulturního dědictví České republiky. Je proto nejen nutné, ale přímo je naší povinností předávat toto dědictví i v dalších desetiletích z generace na generaci.

Práce s mládeží, tj. dlouhodobé a soustavné působení na děti a mládež, především pak na ty, kteří mají vztah k přírodě, je jedním z předních úkolů i pro myslivce na Třebíčsku. OMS Třebíč intenzivně podporuje všechny ochotné lesníky, myslivce i milovníky přírody, kteří věnují svůj volný čas nejen dětem, ale obětavě prezentují myslivost a činnost myslivců v každodenním styku s veřejností.

V úterý 25. 9. 2018 se uskutečnilo v kulturním zařízení OMS Třebíč na Bažantnici pracovní setkání týkající se práce s mládeží. Setkání připravil a vedl Ing. Tomáš Sedláček, předseda OMS Třebíč. Prezentoval osmnácti účastníkům představu o činnosti OMS Třebíč na poli vzdělávání. Seznámil je s akcemi, které bude OMS Třebíč sám pořádat, i s akcemi jednotlivých mysliveckých spolků. Ty bude OMS podporovat pomůckami i odměnami pro děti. Připravil také konkrétní ukázky pomůcek – většina z nich je pro vedoucí kroužků mladých myslivců i pro pořadatele akcí pro děti a veřejnost na OMS Třebíč k dispozici. Poskytl přítomným i materiály pro práci. Do programu dále zařadil i ukázku přednášky pro děti předškolního a školního věku. Byla vytvořena „pracovní skupina“ z těch, kteří jsou ochotni spolupracovat s MŠ, ZŠ a SŠ formu nabídky přednášek v jejich rámcově vzdělávacích programech a ve školních vzdělávacích programech s tématikou „Vztah člověka k přírodě“. Ing. Sedláček vyzdvihl význam kroužků mladých myslivců a ochránců přírody. Zájem dětí o tyto kroužky je stále větší, což dokazuje, že se daří děti „přitáhnout“ k přírodě od různých počítačových videoher a sociálních sítí. Děti mají možnost se vzájemně setkávat, pracovat v kolektivu s kamarády podobného zájmu, ověřují si své znalosti. OMS nabízí umožnit dětem, které prokáží větší znalost a zájem, setkání s kvalitními lektory a odborníky, nabídnout odborné exkurze i zajímavý a smysluplný program v přírodě během celého roku. Důležité je rovněž rozšiřovat v dětech a mládeži povědomí o ekologickém chování člověka.

V dnešní době, která je bohužel také z velké části orientovaná na shromažďování financí pro nejrůznější účely, je proto nezbytné podporovat veškeré nezištné aktivity, organizovat volnočasové aktivity dětí, a především si vážit ochotných a obětavých praktických myslivců a nadšenců, kteří cítí důležitost předávání štafety mladší generaci budoucích myslivců. A to bez nároku na honorář.

Text: PhDr. Marie Nováková, členka KPK OMS Třebíč

Foto: