Přednáška o myslivosti v ZŠ TGM v Moravských Budějovicích

zveřejněno v kultura

Netradiční výuka přírodopisu a přírodovědy proběhla v pátek 13. října ve zdejší základní škole. Všichni žáci 4. a 6. tříd se postupně vystřídali v jedné učebně, kde je na začátku hodiny přivítal myslivecký signál „Vítání“, hraný na lesnici, a pozdrav „Myslivosti zdar“. Tím byla započata přednáška věnovaná péči o zvěř a životní prostředí, přednáška o myslivosti. Děti se dozvěděly, co vlastně myslivost je, seznámily se s mysliveckými tradicemi, péčí o zvěř a činností myslivců v krajině. Zahrály si hru, při níž poznávaly zvěř nejen na fotografiích, ale také pomocí odlitků stop, markantů (shozy, kůže, lebky, peří apod.) a také hlasu.

Při pěti přednáškách se vystřídalo na místě posluchačů více než 100 dětí. Každé z nich si jako upomínku na přednášku odneslo drobný dárek a také poznání, že k myslivosti patří spousta tradic a péče o krajinu.

 

ZŠ TGM Moravské Budějovice

Ing. Tomáš Sedláček