Prezentace práce myslivců okresu Třebíč na výstavě zahrádkářů v roce 2016

zveřejněno v kultura

Dvě akce z přírody v Třebíči

Nerada slyším časté povzdechnutí „ten čas tak letí…“. Vlastně tato slova přímo nenávidím. Připadá mi, že mi to „ten čas“ dělá schválně, „letí čím dál rychleji“!

Před rokem se členové Kulturně-propagační komise Okresního mysliveckého spolku Třebíč domluvili s představiteli Českého zahrádkářského svazu Třebíč, že společně ukáží, jak příroda přeje nejen milovníkům zahrádek, ale i milovníkům volně žijící zvěře – myslivcům.

V letošním roce se Výstava zahrádkářů konala 14. – 16. října. Myslivci zde zase připravili „svůj koutek“. Prezentovali, co se na Třebíčsku za myslivecký rok 2015 podařilo a jakých výsledků dosáhli. Opět se měli čím chlubit, přestože ve srovnání s množstvím ukázek nádherného ovoce, zeleniny, řady dalších „výpěstků“ a dovedností vyrobených dětmi z třebíčských škol byl myslivecký koutek jen nepatrnou součástí výstavní síně.  Myslivci měli však tentokrát pro návštěvníky připravené překvapení.

V pátek, první den výstavy, přislíbil účast na slavnostním zahájení výstavy hejtman kraje Vysočina, pozván byl i představitel MěÚ Třebíč. Když se sálem ozvaly první tóny známého mysliveckého hlaholu Ant. Dyka „Vítáme vás“ troubené členkou Kulturně-propagační komise OMS Třebíč na lesnici, neobjevil se ani pan hejtman ani představitel MěÚ.  Výstava byla úspěšně zahájena panem Blažejem Bobkem, předsedou ČZS. Během pátečního odpoledne byl koutek myslivosti oživen množstvím dalších troubených fanfár, signálů a hlaholů.  Vděčnými posluchači byly zvláště děti, které si přišly výstavu prohlédnout v pondělí dopoledne. Jejich zvídavé otázky týkající se i vystavených preparátů zvěře neměly konce a nadšeně si také zazpívaly i „Lovu zdar“.

Nápad myslivců představit návštěvníkům výstavy ukázky troubených mysliveckých skladeb byl návštěvníky i pořadateli výstavy hodnocen kladně. A co mají zahrádkáři s myslivci hlavně společného? Bez nadšení, zdravého úsilí a neomezeného počtu hodin práce nedosáhne dobrého výsledku ani zahrádkář ani myslivec.

Text: PhDr. Marie Nováková

Foto: Josef Kropáč, Ladislav Carda