Příměstský myslivecký tábor na Bažantnici 11.-15.7.2022

zveřejněno v kultura

Letos se zástupci OMS Třebíč rozhodli poprvé uspořádat Myslivecký příměstský tábor „Po stopách zvěře“, který proběhl od 11. do 15. července 2022 v areálu kulturního zařízení Bažantnice OMS Třebíč.  Celkem se táboru zúčastnilo 20 dětí od druhé do páté třídy ZŠ. Pro děti byl připraven celodenní program s každodenními přednáškami a praktickými ukázkami z oboru myslivosti.

První den na děti čekaly seznamovací hry, aby se lépe poznaly a vytvořily si kolem sebe krásné prostředí. Po dobrém obědě a chvilkovém klidu za námi na Bažantnici přišel myslivecký trubač pan M. Nováček a pohovořil o tradicích myslivosti a mysliveckém troubení. Den utekl jako voda a děti se těšily na následující den.

Úterý nám přineslo krásné počasí a my hned po příjezdu vzali děti na procházku do přírody. Procházka nebyla jen tak jednoduchá. Děti měly za úkol vytvořit luční květinu tak, aby věděly, o jaké rostliny se jedná. Po návratu na Bažantnici děti vyrobily z přírodnin tzv. mandalu.  Po obědě na děti čekali lesníci, zaměstnanci LS Třebíč – P. Cejpek a M. Hublová s přednáškou o dendrologii. Děti se dozvěděly, jaké listnaté a jehličnaté stromy máme v lese a co je činností lesníků.

Tábor utíkal jako voda a my byli v půlce. Ve středu ráno si děti na památku vyrobily vaky na záda a pomocí razítek si je sami ozdobily. Odpoledne nás navštívila předsedkyně kynologické komise OMS paní E. Illová a ukázala dětem práci loveckých psů a pohovořila o myslivecké kynologii.

Ve čtvrtek ráno na děti čekal u Bažantnice autobus, který je odvezl do zámecké obory Kralice u Náměště nad Oslavou. V oboře byl pro děti připraven program lesní pedagogiky a celý den se jim věnovali zaměstnanci LS Náměšť – J. Adámek, C. Špičková a předseda OMS T. Sedláček. Děti odlévaly stopy, pozorovaly zvěř a na konec opékaly buřty. Domů se děti vracely vlakem, pro některé to byla premiéra.

V pátek jsme tábor zakončili hrami a soutěžemi. Po obědě nás čekala poslední návštěva, kterou byl sokolník pan P. Oubrychta se svými dravci. Na úplném konci jsme předali dětem pamětní listy a upomínkové předměty jako památku na příměstský tábor.

Moc děkujeme všem, kteří vytvářeli a podíleli se na programu pro děti. Dále děkujeme zkušeným vedoucím tábora – V. Štveráčkové a A. Říhové a OMS Třebíč za zázemí a skvělou podporu.

Děkujeme také společnosti Družstvo vlastníků půdy Ametyst za finanční podporu tábora.

Více fotografií pro rodiče na vyžádání na adrese jednatel@omstrebic.cz