Slavnostní jednání MR OMS Třebíč – 2018-12-06

zveřejněno v kultura

Dne 6.12.2018 se sešla ke svému letošnímu 10. jednání myslivecká rada OMS. Je již dlouholetou tradicí, že na poslední schůzi v roce jsou zváni představitelé samosprávy a státní správy okresu Třebíč a partneři spolku. Nejinak tomu bylo i tentokrát a tak členové myslivecké rady zasedli k připravenému občerstvení společně mj. s paní senátorkou Hanou Žákovou, radním Kraje Vysočina Ing. Hyským, starostou Třebíče Mgr. Pavlem Pacalem, starostou Náměště nad Oslavou Vladimírem Měrkou nebo starostou Jaroměřic na Rokytnou Ing. Karel Müller.

Po úvodní fanfáře k uvítání představil předseda všechny hosty a přítomné členy rady. V krátkosti popsal činnost Okresního mysliveckého spolku v letošním roce, poděkoval všem za spolupráci a nastínil plány pro rok 2019. Zejména poukázal na skutečnost, že bude OMS Třebíč pořádat 81. ročník memoriálu Karla Podhajského, který se na okrese Třebíč konal naposledy v roce 1984.

Jednotliví hosté následně poděkovali za spolupráci a deklarovali svou ochotu spolupracovat s OMSem i v příštím roce. Byla potvrzena nejen finanční podpora Memoriálu ale také příspěvek Kraje Vysočina na práci s mládeží. Po slavnostním obědě následovala diskuse a předání darů hostům. Celé setkání se neslo v přátelské atmosféře a tak věříme, že slova o vzájemné podpoře a spolupráci dojdou v příštím roce naplnění.

Ing. Tomáš Sedláček

Foto: Lenka Hůlková