Slavnostní posezení myslivců 2018

zveřejněno v kultura

Slavnostní přijímání mezi myslivce   v Třebíči

Starý myslivecký zvyk „přijímání mezi myslivce“ byl před třemi lety uskutečněn ku příležitosti přátelského posezení myslivců a jejich příznivců s adepty, kteří předcházející den úspěšně vykonali zkoušky z myslivosti. Členové Kulturně-propagační komise OMS Třebíč /KPK/  ceremoniál zařadili na úvod setkání s úmyslem odměnit nové myslivce jedinečným a důstojným aktem za jejich úspěch a veřejnosti ukázat, jak je myslivost krásná a užitečná.

V sobotu 17. února 2018 byl ve společenském sále kulturního zařízení OMS Bažantnici připraven stolek pokrytý bílým ubrusem a ozdobený úlomky. Na stole ležela brokovnice, tesák, borlice, nejdůležitější symboly myslivců, a svíce.  Slavnostní předávání vysvědčení letošním absolventům doprovázeli na lovecké rohy – borlice a lesnice  Babylonští trubači.

Za zvuků slavnostních fanfár nastoupili do čela sálu nejprve absolventi, po nich vcházeli představitelé OMS Třebíč: předseda OMS Třebíč a předseda zkušební komise Ing. Tomáš Sedláček, Ing. Měrka, jednatel OMS Třebíč a předseda KPK OMS Třebíč, a pánové Herbrich a Jurka, zástupci zkušební komise. Po přivítání návštěvníků posezení slovem i zpěvem známého „Vítání“ rozdali výše jmenovaní absolventům vysvědčení a Ing. Sedláček oznámil jméno absolventa, který měl při zkouškách v pátek 16. února t. r.  nejlepší prospěch. Byla to žena – Mgr. Alena Doležalová. Té se dostalo cti být  slavnostně přijata mezi myslivce.

Ing. Sedláček zahájil  ceremoniál. Trubači začali hrát chorál. Paní magistru doprovázel Ing. Měrka, nejen předseda KPK, ale i zkušený myslivec. Po doznění chorálu přistoupil  předseda OMS Třebíč k samotnému přijímání. Vyzval přítomné v sále, aby povstali:  „Povstaň každý, kdo je při síle a zdráv, tak žádá si prastarý myslivecký zákon a mrav!“ a k přijímané se obrátil  slovy: „A ty, myslivče, poklekni! Poklekni v pokoře na znamení, že zvěř budeš poctivě hájiti a ve strádání zabezpečovati.“ Trubači troubili a zpívali krátké skladby ze souboru „Myslivecké pasování“ autorů Petra Vacka a Petra Šeplavého. Jako upomínku na tuto celoživotní poctu /přijímat mezi myslivce lze jen jednou v životě!/ předal předseda OMS nové kolegyni po složení slibu Pamětní listinu. Dále si svědci přijímání vyslechli čarovná říkadla a přání Babylonských trubačů. Na závěr společně provolali „Zdar“ naší myslivosti.

Nelze opomenout ještě jednu důležitou a velmi příjemnou chvilku během slavnostního zahájení. Předseda KPK OMS Ing. Měrka předal společně s dalším členem kulturní komise panem Herbrichem „Děkovací plaketu“ myslivci, příteli přírody a ochránci zvěře panu Ing. Ivo Lexovi. Připomněl jeho padesátiletou věrnost myslivecké organizaci. Jmenoval ho také „nestorem“ reprezentačních tanečních posezení  – pan inženýr je totiž každoročním účastníkem. Za členy KPK mu popřál zdraví, štěstí, dobrou mušku a především neutuchající elán.

Po oficiálním zahájení   následovala společná zábava s hudební skupinou.

Velkou zásluhu na spokojenosti návštěvníků mají nejen pořadatelé a přítomní myslivci, ale i naši další kolegové a přátelé myslivosti – myslivecká sdružení Třebenice, Náměšť nad Oslavou, Klučov, Slavice, Kouty, Studenec, Mohelno, HS Hostákov, dále Optický svět, Zámek Valeč, Les – Lov a ADW Krahulov.  Děkujeme.

Na Třebíčsku je tedy šestnáct nových myslivců. Přejeme jim, aby se zapojili do dlouhé řady kolegů – myslivců s radostí, a hlavně s pokorou, ale také aby si uvědomili, že se nesmí provinit proti dobrým mysliveckým mravům s zvyklostem a vždy  zachovat předpisy a nařízení o myslivosti. Protože teprve po mnohaleté praxi se z nich stanou „MYSLIVCI“.