Svatohubertskou mší vyvrcholil Myslivecký víkend v Třebíči – 2019

zveřejněno v kultura

V letošním roce opět během prvního květnového víkendu 3. – 5. května 2019 pořádal Okresní myslivecký spolek Třebíč /OMS/ akce spojené s myslivostí pod tradičním názvem Myslivecký víkend.  Akce, při kterých myslivci Třebíčska chtěli ukázat veřejnosti část své bohaté a záslužné činnosti.

Centrem konání akcí bylo kulturní středisko Třebíč – Bažantnice. V areálu Bažantnice je vybudován, a v současné době postupně opravován samotný objekt, ve kterém se nachází velký sál s restaurací, v poschodí pak sál malý a několik zařízených pokojů k ubytování. Nedávnou rekonstrukcí prošla i  broková střelnice.

V hlavním sále byla v pátek 3. 5.  slavnostně zahájena Chovatelská přehlídka trofejí za rok 2018 připravená Mysliveckou komisí OMS Třebíč. Střelecká komise OMS Třebíč pořádala Okresní přebor v brokové střelbě. Zásluhou předsedy OMS Třebíč Ing. Tomáše Sedláčka se daří úspěšně rozšiřovat práci s mládeží. Myslivecké kroužky na okrese vedené zkušenými, a hlavně obětavými myslivci získávají stále více příznivců, a to nejen u mládeže.  V sobotu v areálu Bažantnice  probíhalo Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje /ZST/.  V neděli dopoledne zakončili myslivci – majitelé mladých psů jako každým rokem víkend Jarním svodem psů /pořádala Kynologická komise OMS Třebíč/.

Vyvrcholením Mysliveckého víkendu je však každoročně Svatohubertská mše pořádaná Kulturně-propagační komisi OMS Třebíč v neděli ráno. Mše k poctě patrona myslivců a lesníků sv. Huberta se těší již po několik let značné popularitě, nejen mezi věřícími. V Třebíči se koná v důstojném prostředí – v bazilice sv. Prokopa. Třebíčská bazilika je nádherná stavební památka, která díky jedinečnému prolnutí evropských vlivů románského a gotického slohu byla v roce 2003 zapsána na seznam chráněných památek UNESCO. Bohoslužby se účastní také každým rokem členové Řádu sv. Huberta, kteří přinášejí sv. Hubertu dary – tentokrát byla na chvojím nazdobených márách položena černázvěř. OMS Třebíč  je řazen v ČMMJ mezi spolky s velkým počtem členů, v současné době je registrováno více než 1 300 myslivců. Je škoda, že v průvodu myslivců v zelených uniformách byli vidět především adepti myslivosti. Mše je spojena s úkony pro ni jedinečnými – bohatě vyzdobeným interiérem baziliky, v popředí s typickým zobrazením sv. Huberta – scénou s jeho setkání s jelenem. Světec klečí a vzhlíží k bílému jelenovi, který má mezi parožím křesťanský kříž.

Zatímco v zahraničí je lov zvěře povětšinou profese nebo hobby, česká myslivost má své bohaté tradice, které naši myslivci stále ctí a dodržují. Proto také byla česká myslivost v roce 2012 zapsána do seznamu nehmotného kulturního dědictví. A Svatohubertská mše je jednou z tradic nejpůsobivějších. Přestože Hubert má podle kalendáře svátek až 3. listopadu, Svatohubertské mše se pořádají i touto dobou – před zahájením lovecké sezony. Lov  zvěře je součástí chovu volně žijící zvěře. Zjednodušeně – má důležitou úlohu – zachovat rovnováhu mezi zvěří a jejím prostředí a optimalizovat početní stavy zvěře, zvyšovat její chovné kvality, především však je nutné věnovat značnou pozornost jejímu zdravotnímu stavu. Důvodem je nebezpečí přenosu chorob na člověka.

Přítomní myslivci neopomněli při této příležitosti vzpomenout na svého kolegu Ing. Karbaše, se kterým se bohužel rozloučili v pátek těsně před zahájením Mysliveckého víkendu. Ing.  František Karbaš zemřel v 88 letech a OMS přišla nejen o dlouholetého myslivce, o lektora,  zkušebního komisaře na zkouškách z myslivosti a na myslivecké hospodáře, ale především o hodnotitele trofejí.

Čest jeho památce!

Závěrem patří poděkovat těm, bez nichž by se  tato náročná akce  nekonala:

Ing. Antonínu Měrkovi, jednateli OMS Třebíč a předsedovi KPK Třebíč, členům KPK, kdousovským myslivcům, Lukovským trubačům a členům Chrámového sboru Želetava, kteří troubili a zpívali Hubertskou mši B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa.

Text a foto: PhDr. Marie Nováková, člen OMS KPK Třebíč