Ukončení prázdnin s myslivci v Čáslavicích

zveřejněno v kultura

Myslivci v Čáslavicích se také věnují dětem. Podíleli se na uspořádání akce, která byla rozloučením s letními prázdninami. Děti se nejen dostatečně vydováděly, ale také se mohly různé věci naučit – rozeznávat stopy zvěře, přírodniny, zacházení se vzduchovkou … Malé občerstvení u myslivecké chaty jim bylo odměnou za vynaložené úsilí.