Zahájení kurzu adeptů 2020/2021

zveřejněno v kultura

Dne 11.ledna 2020 byl slavnostně zahájen další ročník kurzu uchazečů o první lovecký lístek organizovaný OMS ČMMJ Třebíč, na který se přihlásilo 20 zájemců o složení zkoušky z myslivosti v příštím roce. Kurz zahájily fanfáry v podání Ing. T. Sedláčka a Ing. M. Nováčka. Teoretická část výuky probíhala každý víkend až do 1. února 2020. Je určitě potěšující, že se tuto akci podařilo zajistit v již částečně zrekonstruovaném salónku Bažantnice, kde došlo k výměně elektroinstalace, opravě rozvodů topení, stropu a obložení. V místnosti byla také instalovaná nově nakoupená prezentační technika. Rekonstrukce loveckého salonku proběhla za finančního přispění Nadace ČEZ. Po ukončení přednáškové části nastoupí uchazeči praktický výcvik u OMS Třebíč i jednotlivých uživatelů honiteb. Přejeme všem budoucím kolegům hodně vytrvalosti a úspěchů během celé přípravy.

Za OMR: Josef Drmota