Zahájení kurzu mysliveckých hospodářů-Bažantnice, 8.10.2022

zveřejněno v kultura

Dne 8. září byl v 8 hod. v loveckém salónku Bažantnice zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Ten byl OMSem nabídnut mimořádně z důvodu končících nájemních smluv na honitby v březnu příštího roku. Do kurzu nastoupilo 9 zájemců, kteří během soboty a neděle absolvovali 20 hodin kvalitní teoretické přípravy, přesně jak ukládá pověření MZe a směrnice ČMMJ. Adeptům se věnovali zkušení lektoři Mgr. Josef Drmota, Jiří Jurka, Ing. František Texl a Ing. Jaroslav Krouchal, kteří odpřednášeli látku ze všech čtyř skupin předmětů, které budou předmětem zkoušky.

Nyní již běží půlroční lhůta pro praktickou přípravu a začátkem dubna příštího roku proběhnou zkoušky před zkušební komisí.

Ing. Tomáš Sedláček, místopředseda OMS