Zkoušky mysliveckých hospodářů

zveřejněno v kultura

OMS v letošním roce připravil kurz pro myslivecké hospodáře, do kterého se přihlásilo 15 zájemců. Kurz byl zahájen teoretickou přípravou v rozsahu 20 hodin, která proběhla ještě v době coronavirové ve dnech 10. a 11. dubna. Přednášky proběhly distanční formou. Následovala půlroční praxe v honitbách, jak ukládá směrnice ČMMJ. OMS v rámci této praxe nabídl účastníkům praktickou ukázku přípravy plánu mysliveckého hospodaření, kterou připravil pan Jiří Jurka. V rámci chovatelské přehlídky byli přihlášení seznámení s metodami a způsobem hodnocení trofejí ulovené zvěře. Další praxe probíhala v honitbách u stávajících mysliveckých hospodářů.

Půlroční kurz byl završen zkouškami, které proběhly v uplynulém týdnu. V pondělí 11. října byly za účasti trubačů slavnostně zahájeny písemnou částí. K té se nakonec dostavilo 13 uchazečů, kteří se postupně popasovali z otázkami ze všech čtyř skupin předmětů, které jsou předmětem zkoušky. Všichni uchazeči u písemné části zkoušky uspěli a dostavili se k ústní části, která probíhala ve dnech 15. až 16. října v loveckém salonku Bažantnice.

Přihlášení byli většinou velmi dobře na zkoušky připraveni, na čemž se shodli všichni zkušební komisaři. U některých sehrála roli na začátku zkoušení nervozita, která se naštěstí v průběhu zkoušek vytrácela. Všichni tak u zkoušek prospěli. Odměnou jim kromě osvědčení o zkoušce byly také dary od partnera OMS – společnosti KOZAP. Osvědčení bylo absolventům předáno za zvuku slavnostních fanfár.

Velké poděkování patří zkušebnímu senátu, který pracoval ve složení Ing. František Texl, Jiří Jurka, Mgr. Josef Drmota a Jaroslav Krouchal. Stejné osoby také kurz lektorovaly. Z pozice předsedy a místopředsedy zkušební senát vedli Ing. Tomáš Sedláček a pan Milan Doležal. Na hladkém průběhu zkoušek měl také velký podíl jednatel OMS, Ing. Aleš Dočekal, který připravil dokonalé zázemí a servis pro všechny účastníky.

Všem novým mysliveckým hospodářům upřímně blahopřejeme ke složení zkoušky a přejeme, aby nabyté znalosti dříve nebo později využili ve funkci mysliveckého hospodáře a aby si dokázali sjednat patřičný respekt ve svých spolcích.

 

Myslivosti zdar!!