Zlatá srnčí trofej – Bažantnice, 7.5.2022

zveřejněno v kultura

V sobotu 7. května uspořádal OMS Třebíč na Bažantnici, svém kulturním zařízení, okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej.

Soutěžit přijelo 35 dětí, a to nejen z mysliveckých kroužků okresu Třebíč, ale také další zájemci. Na všechny čekala soutěž ve znalostech o přírodě a myslivosti. Soutěž byla připravena pro 3 kategorie a zúčastnit se mohli i předškoláčci. Těm nejmladším byl přidělen dospělý doprovod, který měl za úkol číst otázky a zapisovat odpovědi.

Soutěž se skládala ze tří částí. Písemný test absolvovaly děti v loveckém salonku, poznávací stezku jednak v hlavním sále, kde byly připraveny preparáty zvěře, myslivecké pomůcky, markanty zvěře atd. a poznávačku dřevin, rostlin a pobytových znaků zvěře organizátoři připravili pod pergolou vedle Bažantnice. Vzhledem k páteční průtrži mračen a sobotnímu dešti bylo v letošním roce upuštěno od stezky v terénu. Písemný test obsahoval pro kategorie A a B přes 70 otázek, pro kategorii A1 otázek 37. Na stezkách čekalo na děti z kategorie A1 celkem 50 ukázek a pro děti z kategorie A a B 70 ukázek.

Před polednem bylo dobojováno. Pro účastníky včetně organizátorů byl připraven oběd, po němž se děti seznámily se správnými odpověďmi z obou stezek a také testů a následoval připravený doprovodný program. Při něm se dětem věnovali Babylonští trubači, členové kynologické komise se svými loveckými pejsky a sokolníci. Děti si mohly vyzkoušet střelbu nejen na laserové střelnici ale také ze vzduchovky. Děti kategorií A a B se utkaly v soutěži na 5 ran do terče o „přeborníka“ okresu a první tři byly v každé kategorii odměněni pohárem.  Organizační tým zatím vyhodnotil odpovědi účastníků a stanovil pořadí ZST.

V nejmladší kategorii A1 zvítězil Vladimír Chmelíček, v kategorii A nováček soutěže Adéla Hlaváčová a Jan Sedláček předčil všechny konkurenty v kategorii B. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (medaile a hrneček s logem soutěže), balíčkem dobrot a spoustou dalších dárků a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami (vzduchovka, fotopast, dalekohled, lovecké nože, čelovky atd.), diplomy, medailemi a putovními poháry. Za ceny pro vítěze chceme poděkovat zejména společnostem Lovecký svět, Václav Chlanda – zbraně a střelivo, Lesy ČR, s.p., RHEA holding, ale také všem ostatním, kteří věnovali některou z cen či drobností pro účastníky soutěže. Za trvalou podporu práce s mládeží děkujeme Kraji Vysočina.

Dle ohlasu samotných dětí se soutěž i s doprovodným programem líbila. Můžeme se tak společně těšit na příští ročník.

 

Tomáš Sedláček