Nejbližší kynologické akce

Lis 04

Schůze Kynologické komise

4 listopadu, 17:00

Dokumenty pro zkoušky psů

Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku a dodáním kopií Průkazu původu psa a Členského průkazu ČMMJ vlastníka psa (pokud je členem ČMMJ). Dokud nebude toto splněno je pes zařazen k dané zkoušce jako náhradník! Přihláška nemusí být z důvodu naplněné kapacity přijata.

* Zkušební řád pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti - platný od 1.1.2020
* Sledujte novinky i na Facebookové stránce: OMS Třebíč
* Můžete také sledovat web ČMMJ o myslivecké kynologii: Loveckypes.cz

Formuláře přihlášek

Propozice na zkoušky