Barvářské zkoušky honičů – Slavice – 14.10.2023

zveřejněno v kynologie

Barvářské zkoušky honičů 14.10.2023-MS Slavice

Barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé.  V jedné skupině může být nejvýše 6 psů.

Psi musí na zkouškách prokázat přiměřenou ostrost na zvěř černou, což je základní předpoklad možnosti využívání psa k dosledu postřelené zvěře černé.

V letošním roce se pořádáním těchto zkoušek ujal MS Slavice. Zkoušky se konaly v lesním revíru MS Slavice části Hošťanka, tato lokalita vyhovovala podmínkám pro konání zkoušek.

Na zkoušky bylo přihlášeno 12 psů, deset psů obstálo a dva vůdci odstoupili. V I. ceně uspělo 6 psů, ve II. ceně 1 pes a ve III. ceně 3 psi.

Zahájení akce probíhalo v Motorestu Morava ve Výčapech, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce senát rozhodčích.

Trubač, pan Radovan Mitner, zahájil zkoušky znělkou „Vítání“. Ředitel zkoušek, pan Jiří Jurka, přivítal vůdce, sbor rozhodčích i přítomné návštěvníky, kteří se přišli podívat na výkony psů, seznámil všechny s organizací celých zkoušek a předal slovo vrchnímu rozhodčímu. Vrchní rozhodčí Petr Pelech přivítal všechny účastníky akce a seznámil všechny zúčastněné se sborem rozhodčích, který tvořili: Josef Machát, Zdeňka Leonhardová, Martina Mrkvicová a Jaroslav Bednář.

Vítězem zkoušek se stal pes jezevčíka standard drsnosrstého Half od Strážné skály vedený Vladimírem Hladkým I. cena – 204 bodů, na druhém místě se umístila fena jezevčíka standard drsnosrstého vedená Janem Bochníčkem I. cena – 204 bodů, třetí místo obsadil pes jezevčíka trpasličího/králičího hladkosrstého Albert z Velenovského boru vedený Dagmar Kratochvílovou I. cena – 176 bodů. Další v pořadí J Chyra z Harty vedená Janem Škodou I. cena -176 bodů, WT Wessy z Čelákovské hory vedená Tomášm Krčmou I. cena – 176 bodů, J Afra z Polní vedená Miroslavem Vybošťokem I. cena – 161 bodů, RR Gisela of Silamja vedená Hanou Nečasovou II. cena – 184 bodů, WT Arth Beiddgar vedený Karolínou Juřicovou III. cena – 167 bodů, SK Cupido od svatých vedený Ing. Ivo Košířem III. cena – 154 bodů a startovní pole uzavírá RR Akello Arnekke Black Rhody vedený Petrem Nedělou III. cena – 151 bodů.

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost.

MS Slavice patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu, s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků, se skvělým zázemím. Děkuji i trubači Radovanu Mittnerovi za troubení.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč