Memoriál Josefa Venhody – Studenec, Třebenice – 21.-22.10.2023

zveřejněno v kynologie

Memoriál Josefa Venhody – Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen – 21.-22.10.2023 MS Studenec a MS Třebenice

Všestranné zkoušky (VZ) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a dosled spárkaté zvěře, a to ve všech přírodních podmínkách. Všestranné zkoušky se konají na poli, v lese a ve vodě. VZ ohařů jsou dvoudenní. Zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena. Na zkouškách se zkouší přirozený způsob lovu na drobnou zvěř a v ojedinělých případech, kdy zde zvěř není, se vypouští zvěř živá pernatá nebo srstnatá zvěř z umělého chovu. Zvěř se vypouští ve zcela výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv přímo před psy. Vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, nesmí být poraněná. Psi se dále zkouší na předem usmrcené zvěři spárkaté a předem usmrcené drobné zvěři srstnaté, pernaté a lišce; není-li k dispozici zajíc, lze použít dospělého králíka z domácího chovu, odpovídajícího zbarvením zajíci.

Pořadatelství Memoriálu Josefa Venhody se v letošním roce, stejně jako loni, ujal MS Studenec a MS Třebenice.

Na zkoušky bylo přihlášeno 24 ohařů psů a 6 psů ostatních plemen. Na zkouškách obstálo 15 ohařů a 6 psů ostatních plemen. Šest ohařů vůdci pro indispozici psa odvolali a čtyři ohaři neobstáli.

Zahájení akce probíhalo na myslivecké chatě MS Studenec, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a dva senáty rozhodčích. Trubač, Radovan Mitner, zahájil zkoušky znělkou „Vítání“.

Předseda OMS Třebíč Ing. František Kazda přivítal účastníky memoriálu a velmi početnou koronu příznivců lovecké kynologie, krátce promluvil o osobnosti Josefa Venhody, popřál vůdcům dobrý vítr, pevné nervy a zkouškové štěstí. Poté se ujal slova ředitel zkoušek, pan Stanislav Neumann, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a přítomné diváky, kteří se přišli podívat na výkony psů. Seznámil všechny s organizací celých zkoušek a předal slovo vrchnímu rozhodčímu. Vrchní rozhodčí Martin Petr přivítal všechny účastníky akce a seznámil všechny zúčastněné se sborem rozhodčích pro ohaře, který tvořili: Ladislav Brunclík, Jan Škoda, MVDr. Luboš Šlapanský, Mgr. Eva Illová, Ing. Tomáš Pelán, Pavel Pokovai, Miloš Nováček, MUDr. Ruth Gratclová, Pavel Chvátal, Michaela Číšecká Lacinová, David Zeibert a Ing. Ladislav Fanta. Rozhodčími pro ostatní plemena byl delegován jako vrchní rozhodčí pan Josef Machát a rozhodčí pánové Přemysl Bouška a Miroslav Vybošťok.

Zkoušky byli pro vůdce a jejich svěřence náročné, neboť ve dvou dnech museli podat vyrovnané výkony na poli, vodě a v lese.

Vítězem Memoriálu Josefa Venhody se stal pes KO Kito z Bílice vedený MVDr. Jarolímem Debrovským (Sk) I. cena – 494 bodů, tato dvojice obdržela titul CACT a ohodnocení za nejlepší práci v lese. Na druhém místě se umístil pes Makron od Blavy vedený Pavlem Fedorkem I. cena – 489 bodů, tato dvojice obdržela titul Res. CACT a ohodnocení za nejlepší práci na vodě. Třetí místo obsadila fena MOK Asta ze Slezských luk vedená Petrem Slavíkem I. cena – 488 bodů, tato dvojice obdržela titul CACT. Další v pořadí MOK Boldog Kis Méhecske vedená Janou Burianovou I. cena – 488 bodů, NDO Cilka z Brumovic vedená Kristýnou Novotnou I. cena – 486 bodů, CACT a ohodnocení za nejlepší práci na poli, ČF Beren od Pálavských vršků vedený Pavlem Slunečkem I. cena 481 bodů, KO Argo z Nekleže vedený MUDr. Petrem Kotačkou I. cena 478 bodů, POI Vili od Nezdického potoka vedený Danou Memioglu I. cena 474 bodů, VOK Nora z Údolí Vltavínů vedená Josefem Odehnalem, POI Black z Gašparíkovho vedený Zdeňkem Andrýskem II. cena – 469 bodů, NDO Xiv z Plzínů vedený Michlem Koupelkou II. cena – 456 bodů, DO Life z Budišovské doliny vedená Lucií Doležalovou II. cena – 429 bodů, MMO Ir Zimní vrch vedený Zdeňkem Švomou III. cena 458 bodů, KO Triton Theogonia Black vedený Jakubem Ficem 424 – III. cena, startovní pole uzavírá ČF Falk z Malé hranické vedený Janem Nohou III. cena – 417 bodů.   

U ostatních plemen zvítězila fena NK Fanny Navero vedená Petrem Mihálkem I.cena – 466 bodů, na druhém místě se umístil pes ASS Hermes od Jakubského rybníka vedený Pavlou Juchelkovou I. cena – 450 bodů a třetí místo obsadil pes WSS  Hammer Brixi´s Pride vedený Ing. Petrou Kopřivovou I. cena – 431 bodů. Další v pořadí GR Enny Diamond in the heart vedená Marcelou Zemínkovou II. cena – 385 bodů, JGT Don z Hátů vedený Janem Růžičkou II. cena – 289 bodů, startovní pole uzavírá GR Pretty Dex Junior Famous Gold vedený Andreu Tomeškovou III. cena – 282 bodů.

Všem úspěšným gratulujeme.

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost. Tímto bych chtěla poděkovat našim sponzorům Veterinární ordinace MVDr. Jindřich Nešpor z Brna, firmě FoxyFoxy paní Martiny Černé, Václavu Kulhavému a Petru Pelechovi.

Děkuji MS Studenec a MS Třebenice propůjčení honiteb na tyto zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu, s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků, se skvělým zázemím a vynikající kuchyní. Poděkování patří Jiřímu Jurkovi za zvěř na zkoušky, přípravu terénů před zkouškami a pomoc s organizací během zkoušek. Dále děkuji Josefu Smutnému za zvěř na zkoušky, Janu Škodovi, Vlastimilovi Fialovi, Miroslavu Čechovi, Tomáši Šanderovi za přípravu terénů na zkoušky a Radovanu Mitnerovi za troubení.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč

Foto Petra Illová
https://www.rajce.idnes.cz/petraillova/album/memorial-josefa-venhody-21-22-10-2023-vz-cact-studenec-trebenice

Foto Dagmar Kratochvílová
https://www.flickr.com/photos/150325604@N04/albums/72177720312344710?fbclid=IwAR3v2K4WVrwZVtk14ccfCARlwdO3Ldz0Ve409txNdvxXZIehToPSCw3rYnU