Myslivecký víkend – Třebíč Bažantnice 5. až 8. 5. 2016

zveřejněno v kultura

Na Myslivecký víkend se v Třebíči nezapomnělo

Myslivci, jejich příznivci a přátelé přírody nezapomněli, že první víkend v květnu je v Třebíči „rezervovaný“ myslivcům. Letos se Myslivecký víkend pořádal 6. 5. – 8. 5. 2016 opět na Bažantnici, kulturním zařízení OMS Třebíč.

Myslivecký víkend byl slavnostně zahájen v pátek 6. 5. Byli zde přítomni nejen myslivci – pořadatelé víkendu, ale i pozvaní hosté – zástupci kraje Vysočina a MěÚ Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. V hlavním sále byla instalována chovatelská přehlídka trofejí zvěře za myslivecký-hospodářský rok 2015. Veřejnosti byla přístupná od soboty 7. 5.

Že jsou myslivci dobří chovatelé zvěře a pečlivě se o ni starají, dokazují předložené trofeje. Bylo možno zhlédnout 560 trofejí srnce obecného, 14 trofejí jelena evropského, 12 trofejí daňka skvrnitého a 14 trofejí muflonů. 7 srnců dosáhlo medailových hodnot CIC. 1 srnec obdržel stříbrnou medaili a 6 srnců medaili bronzovou. Bohužel v roce 2015 nebyl uloven žádný srnec, který by dosáhl na zlatou medaili. Nejvyšších bodových hodnot CIC bylo dosaženo u srnčích trofejí v honitbě Lhánice 118,03 bodů CIC – stříbrná medaile a dále pak bronzové medaile v honitbách Dešov 114,38 bodů CIC, Jakubov 112,33 bodů CIC, Klučov 107,63 bodů CIC, Smrk 106,50 bodů CIC, Oslava 105,65 bodů CIC a Číhalín 105,35 bodů CIC. Ve volnosti byl uloven jen jeden medailový – bronzový muflon o bodové hodnotě 192,00 bodů CIC, a to v honitbě Litovany.  Tak jako každým rokem pocházely trofeje s nejvyššími bodovými hodnotami CIC z Obory Kralice. Daňci z této obory dosáhli následujících bodových hodnot – 198,01, 185,55 bodů CIC-zlaté medaile, 170,61 a 166,06 bodů CIC-stříbrné medaile. Ulovení mufloni v této oboře dosáhli bodových hodnot 236,30 bodů CIC-zlatá medaile, význačná trofej, 220,95 a 218,10 bodů CIC-zlatá medaile, 198,00 bodů CIC-stříbrná medaile a 185,35 bodů CIC-bronzová medaile.  V pozadí nezůstali ani jeleni s 220,80 body CIC-zlatá medaile, význačná trofej a 200,97 a 190,48 body CIC-stříbrné medaile.

Chovatelská přehlídka byla zdrojem ponaučení pro odbornou i laickou veřejnost, a proto bezesporu splnila svůj účel.

Sobota patřila dětem. Od rána probíhalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Po více než dvaceti letech ji uspořádal OMS Třebíč především zásluhou Ing. Tomáše Sedláčka, místopředsedy OMS, odborníka a lesního pedagoga. Pro děti pečlivě promyslel vhodné, zajímavé a vůbec ne lehké úkoly. Děti z mysliveckého kroužku, který Tomáš obětavě vede, dosáhly velmi dobrých výsledků.

Neděle se probouzela jako každým rokem v bazilice sv. Prokopa. V 8:00 se ozvaly první tóny Svatohubertské mše přednesené „Lukovskými trubači“.  Zpívali členové sboru ze Želetavy.  Přítomné jistě zaujal průvod myslivců vedený členem Řádu svatého Huberta, kteří přinášeli sv. Hubertovi dary.

Přítomnost členů tohoto významného řádu je pro třebíčské myslivce velkou ctí. Řád svatého Huberta byl založený hrabětem Sporckem roku 1695, obnoven byl v roce 1978. Od 90. let je jeho činnost velmi rozsáhlá, zejména v propagaci mysliveckých tradic, obnovy mysliveckých památek, vzdělání a osvěta a mezinárodní spolupráce. Veřejnosti jsou jistě známé slavnosti na Kuksu, největší myslivecké slavnosti v ČR.

Nelze opomenout nepochválit letošní adepty, kteří se dostavili v hojném počtu, řada z nich dokonce oblečených v mysliveckých uniformách. Přispěli tak bezesporu ke slavnostnějšímu průběhu této akce.  Potvrdili, že jim budoucnost myslivosti není lhostejná. Určitě budou nadějnými a dobrými myslivci a budou pokračovat v práci svých starších kolegů.

Po skončení mše se myslivci a milovníci psů přesunuli na Bažantnici.  Zde byl zahájen jarní svod mladých loveckých psů. Kdo si ještě neprohlédl výstavu trofejí, měl poslední možnost, v neděli přehlídka končila. Kromě trofejí vystavovaly své práce malířky Alena Lukešová a Hana Křenková.  Pro dámy – myslivce nebo případné zájemkyně byla v sále instalována prezentace jednoho z klubů ČMMJ – klubu Dámy české myslivosti. Fotografie z činnosti dam – myslivců ukazovaly členky kynoložky, sokolnice, střelce, trubače, účastnice naháněk i vedoucí mysliveckých kroužků pro děti.

Zhodnocení Mysliveckého víkendu je jednoznačně ve všech směrech kladné. Sv. Hubert dopřál pěkné počasí, celý víkend byl bezproblémový, program bohatý a zajímavý.

Děkujeme všem organizátorům  –   především členům myslivecké, kynologické a kulturní komise, Lesům ČR, s. p. a zaměstnancům Lesní správy Třebíč.  Jmenovitě patří poděkování za zdárnou organizaci Mysliveckého víkendu pánům Jurkovi, Velebovi, Sedláčkovi, Měrkovi, Herbrichovi a Jašovi.

Když se i počasí vydařilo, tak si nelze přát nic jiného, než aby se stejné myslivecké setkání v jarní náladě opakovalo i příští rok.

Myslivosti zdar!

Ing. Antonín Měrka, PhDr. Marie Nováková, kulturní komise OMS Třebíč