Zlatá srnčí trofej – 4.5.2024-Bažantnice

zveřejněno v kultura

Okresní kolo bylo připraveno v rámci tradičního mysliveckého víkendu na sobotu 4. května na Bažantnici. Zúčastnil se jej rekordní počet 64 dětí převážně ze sedmi mysliveckých kroužků, které ve spolupráci s OMSem fungují na Třebíčsku. Věříme, že s tím, jak se rozvíjí práce s mládeží a přibývá dětí v mysliveckých kroužcích, poroste počet účastníků trofeje i v dalších letech.

Den zahájili trubači mysliveckými fanfárami. Soutěž se opět skládala ze tří částí – testu, vnitřní a venkovní poznávací stezky, kde byly připraveny preparáty zvěře, myslivecké, kynologické, sokolnické pomůcky, markanty zvěře, pobytové stopy, poznávání stromů, keřů a rostlin. V poledne bylo dobojováno. Děti dostaly oběd a poté se seznámily se správnými odpověďmi z obou stezek a následoval připravený doprovodný program – ukázky loveckých dravců, projížďky na koni, laserová střelnice, střelba z luku a také střelba ze vzduchovky. Ta byla zároveň pojata jako okresní přebor pro kategorie A a B a nejlepší tři střelci byli v každé kategorii odměněni pohárem.  Organizační tým zatím vyhodnotil odpovědi účastníků a stanovil pořadí ZST.

V nejmladší kategorii A1 zvítězil nováček soutěže Daniel Tichý, v kategorii A vybojoval vítězství Vladimír Chmelíček a Jan Sedláček již potřetí nenašel přemožitele v kategorii B. Vítězové kategorií A a B mohou OMS reprezentovat na národním kole soutěže. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (medaile a hrneček s logem soutěže), balíčkem dobrot a spoustou dalších dárků a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami (vzduchovka, dalekohled, klobouky, lovecké nože, čelovky, powerbanky atd.), diplomy, medailemi a putovními poháry. Za ceny pro vítěze chceme poděkovat zejména společnostem Lovecký svět, Václav Chlanda – zbraně a střelivo, Lesy ČR, s.p., RHEA holding, Pekařství Malena a MS Okarec-Třesov. Za trvalou podporu práce s mládeží děkujeme Kraji Vysočina.

Po skončení soutěže bylo pro všechny účastníky připraveno společné opékání špekáčků.

Ing. Tomáš Sedláček, místopředseda OMS

Foto: Dušan Nechvátal