O pohár OMS Třebíč – Studenec – 19.-20.8.2023

zveřejněno v kynologie

Pohár OMS Třebíč – podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce pro ohaře a ostatní plemena 19. – 20.8.2023

Podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce kvalifikují psy jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře.

Pořádání Poháru OMS Třebíč se ujal MS Studenec, v honitbě s dostatečně prostornými vodními plochami a zazvěřenou polní honitbou.

Zahájení akce probíhalo na myslivecké chatě MS Studenec, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a senát rozhodčích.  

Trubač a vůdce v jedné osobě, pan Petr Kráčmar, zahájil zkoušky znělkou „Vítání“. Zkoušky zahájil předseda OMS Třebíč Ing. František Kazda, který přivítal všechny zúčastněné, poděkoval pořádajícímu MS Studenec za pořádání tohoto klání a popřál soutěžícím hodně úspěchů. Ředitel zkoušek, pan Stanislav Neumann, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a přítomné diváky, kteří se přišli podívat na výkony psů. Seznámil všechny s organizací celých zkoušek a předal slovo vrchnímu rozhodčímu. Vrchní rozhodčí Jan Škoda přivítal všechny účastníky akce a seznámil všechny zúčastněné se sborem rozhodčích pro ohaře, který tvořili: Mgr. Eva Illová, Miloš Nováček, Pavel Chvátal, Michaela Číšecká Lacinová, Davd Zeibert, Karel Benáček, Václav Martének, Miroslav Jílek a Ing. Tomáš Pelán. Rozhodčí pro ostatní plemena v čele s vrchním rozhodčím Josefem Machátem byli Ivanka Soukupová a Miroslav Vybošťok.

Zkoušky byli pro vůdce a jejich svěřence náročné s ohledem na vysoké letní teploty, neboť ve dvou dnech museli podat vyrovnané výkony na poli a vodě.

Na zkoušky se přihlásilo 24 ohařů a 6 zástupců ostatních plemen, z toho 17 ohařů ne dvoudenní soutěž, 4 ohaři pouze na PZ a 3 ohaři pouze na VP. Z ostatních plemen se přihlásilo 6 psů, z toho 2 na dvoudenní soutěž a 4 pouze na PZ. Účastníci zkoušek k nám zavítali z různých koutů České republiky, ale i z Polska a Holandska.

Vítězem Poháru OMS Třebíč se stala fena KO Karina z Čeperáku vedená Ing. Michaelou Semerádovou, na druhém místě se umístila fena KO Kora z Čeperáku vedená Milanem Chmelíčkem a třetí místo obsadil pes POI Wili od Nezdického potoka vedený Danou Memioglu. Další výsledky jsou v přiložené tabulce.

V rámci vyhodnocení si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost. Na závěr celé soutěže předseda OMS Třebíč Ing. František Kazda poděkoval všem, kdo se na zdárném průběhu zkoušek podíleli.

Dovolte mi poděkovat Mysliveckému spolku Studenec za přípravu těchto zkoušek, Jiřímu Jurkovi a Josefu Smutnému za zajištění zvěře na zkoušky.

 Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč