Mé toulky za zvěří

zveřejněno v kultura

Okresní myslivecký spolek v letošním roce vyhlásil okresní kolo výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří. Do soutěže se přihlásilo celkem 15 škol z celého okresu Třebíč a hodnoceno bylo 194 obrázků ve třech kategoriích. Obrázky z Náměšťska a Moravskobudějovicka byly vystaveny na tamních chovatelských přehlídkách. Nejlepších 10 obrázků z každé kategorie bylo vystaveno na Bažantnici při Mysliveckém víkendu OMSu Třebíč, který se konal ve dnech 3. až 5. května.

Na tři nejúspěšnější kreslíře z každé kategorie čeká věcná cena. Děkujeme všem dětem za účast.

Tomáš Sedláček

Pořadí dle

kategorií