Myslivecký víkend OMS Třebíč se stává tradicí

zveřejněno v kultura

Opravdu. Akce, které probíhají první víkend v měsíci květnu, letos od pátku 4. 5. 2018 do neděle 6. 5. 2018, se dostávají do povědomí nejen myslivcům na Třebíčsku, jejich přátel, ale i širší veřejnosti. Těm, kterým není lhostejná příroda, volně žijící zvěř, těm, kteří si váží práce myslivců a oceňují jejich smysluplnou činnost.

Myslivecký víkend byl zahájen v pátek 4. 5. v kulturním středisku OMS Třebíč v Bažantnici chovatelskou přehlídkou trofejí za rok 2017. V 13:00 se rozlehlo hlavním sálem známé „Vítáme vás …“ v podání Trubačů z Bukoviny.  Přítomné pozdravil předseda OMS Třebíč ing. Tomáš Sedláček a postupně předával slovo pozvaným hostům. Myslivce přišel pozdravit i starosta Třebíče ing. Pavel Janata. Že se o činnosti třebíčských myslivců už ví, dokazuje přítomnost představitelů tisku – doktora Pacoly, redaktora HN, a šéfredaktora Třebíčského deníku pana Mahela. Vystavené trofeje zvěře ulovené v roce 2017 ukázaly, že péče o volně žijící zvěř není myslivcům lhostejná. Potvrdily rovněž, že jsou skutečně dobrými chovateli.

MS Klučov obdržel podle bodování CIC 1 zlatou, 1 stříbrnou a jednu bronzovou medaili na srnčí trofej. MS Šebkovice obdržel jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili taktéž na trofej srnčí zvěře. Za všechny tři obvody (Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou) byly uděleny 3 zlaté, 8 stříbrných a 4 bronzové medaile na trofeje srnčí zvěře a 2 stříbrné medaile na trofeje mufloní zvěře. Zbraně zvěře černé obdržely 2 stříbrné medaile. Hodnotitelskými komisemi byly bodovány i lebky lišek, které obdržely 1 zlatou a 2 stříbrné medaile a lebky jezevců s bodováním 2 stříbrné a 1 bronzová medaile.

Součástí výstavy trofejí byla tentokráte i výstava obrazů Václava Nasvětila a dřevořezeb Josefa Holase.

Na střelnici v areálu Bažantnice probíhal současně okresní přebor v brokové střelbě.Soutěže družstev se zúčastnilo 6 mysliveckých spolků. První místo obsadilo družstvo MS Klučov, druhé MS Kněžice a třetí MS Stařeč. V soutěži jednotlivců se utkalo 22 členů OMS Třebíč. Na prvním místě se umístil  Skoumal R., na druhém  Chromý P. a třetí příčku obsadil  Krpoun L.

Další akce – tentokrát věnovaná dětem byla soutěž Zlatá srnčí trofej /ZST/, okresní kolo. Soutěž organizuje OMS Třebíč, hlavními organizátory jsou Ing. Sedláček a členové KPKNa vlastním průběhu se podílí i vedoucí mysliveckých kroužků a ti, jimž není lhostejná práce s mládeží.Po předchozí propagaci této akce v tisku, rozhlasu, v ZŠ, v DDM, uživatelů honiteb a úspěšném loňském ročníku se na slavnostním nástupu sešlo 40 účastníků /včetně dětí předškolního věku/, a nejen členů mysliveckých kroužků. Děti dopoledne soutěžily, ale odpoledne byl pro ně připraven bohatý, a hlavně zajímavý program, např. seznámení s loveckou hudbou /Babylonští trubači/, ukázky práce s loveckými psy, střelby ze vzduchovky a ukázky sokolnictví. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V nejmladší kategorii A1 zvítězil Jan Bochníček, Václav Chlanda v kategorii A a kategorii B ovládl Zdeněk Král.Po vyhlášení výsledů se přítomné děti sešly u táboráku.

Pro následující neděli byly připraveny akce dvě. Hned ráno v 8:00 vábil soubor Lukovských trubačů sv. Huberta, patrona myslivosti,do baziliky sv. Prokopa. Zde byla sloužena mše. Svátek sv. Huberta sice připadá na 3. listopad, v Třebíči však k jeho poctě pořádají myslivci mši začátkem května. Měsícem březnem totiž končí myslivecký rok /pořádání chovatelských přehlídek trofejí/ a dubnem začíná myslivecký rok nový.Ten souvisí /na rozdíl od roku kalendářního/ s chovem myslivecky obhospodařovaných druhů zvěře. Před začátkem mysliveckého roku probíhá pravidelná fyzická zjišťování početních stavů zvěře pro stanovení plánů chovu a lovu. Třebíčští myslivci při této příležitosti děkují svému patronu za jeho přízeň v roce minulém a zároveň prosí: „Vyslyš naše vroucí prosby, požehnej nám naše honby, žehnej nám v naší práci …“ /citace z části Kyrie Hubertské mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa/.

Jarní svod loveckých psů byla poslední akce, která uzavírala Myslivecký víkend. Mladí lovečtí psi byli stejně netrpěliví jako děti po soutěži ZST, když očekávali své hodnocení. Před posuzovatele bylo předvedeno 83 jedinců. Převládali jezevčíci a teriéři, nechyběli však ani ohaři /angličtí i kontinentální/, honiči, barváři a slídiči. Jako vždy posuzovali zkušení rozhodčí  MUDr. František Nahodil a Věra Machátová.

Za letošní opět vydařený Myslivecký víkend patří poděkování organizátorům a sponzorům, kteří věnovali část cen pro děti. Velké uznání je třeba směřovat především na myslivce, kteří se věnují ve svém volném čase dětem a vedou myslivecké kroužky.

 

PhDr. Marie Nováková, členka KPK OMS Třebíč