Noví myslivci pro práci v honitbách

zveřejněno v kultura

Za velmi nestandardních podmínek byl v pátek 19. února na Bažantnici zakončen kurz z myslivosti. Stejně jako celý kurz, který začal v loňském roce v lednu, byly zkoušky výrazně ovlivněny současnou epidemiologickou situací. Přesto dokázal OMS zkoušky řádně připravit a zorganizovat nejen v souladu s právními předpisy, směrnicí ČMMJ ale také nařízeními vlády omezujícími akce podobného typu např. počtem max. 10 osob v jedné místnosti a všudypřítomnou dezinfekcí.

Adepti byli rozděleni do tří skupin, které se postupně na Bažantnici vystřídaly, aniž se vzájemně potkaly. Zkoušení každé skupiny trvalo cca dvě hodiny a probíhalo současně v hlavním sále a v loveckém salonku. Zahájeno i zakončeno bylo troubením. Přivítání, sdělení organizačních pokynů a následně vyhodnocení každé skupiny provedli předseda zkušební komise pan Josef Smutný, předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček a místopředseda OMS Třebíč a vedoucí celého kurzu Mgr. Josef Drmota. Necelou hodinu po ukončení zkoušení posledního adepta byly již vytisknuty a podepsány protokoly o zkoušce i osvědčení o vykonání zkoušky. Zkoušky probíhaly plynule, klidně, bez jakýchkoliv problémů.

Adepti byli v letošním roce velmi dobře na zkoušky připraveni, na čemž se shodli všichni zkušební komisaři. Všichni tak u zkoušek prospěli, šest z nich dokonce prospělo s vyznamenáním. Odměnou jim kromě osvědčení o zkoušce byly také dary od partnerů OMS – společností Lovecký svět a KOZAP.

Na hladkém průběhu zkoušek z myslivosti měli kromě organizátorů v čele s jednatelem Ing. Alešem Dočekalem mimořádný podíl také stanovení zkušební komisaři, kteří byli ochotni za současné situace na zkoušky přijet a adeptům se věnovat. Zkušební senát vedl z funkce předsedy již zmíněný Josef Smutný, místopředsedou byl Ing. Jaroslav Kotrba a jednotlivé předměty zkoušeli Ing. František Texl, Jiří Jurka, Mgr. Josef Drmota, Ing. Jaroslav Šíma, Jaroslav Krouchal, Ing. Tomáš Sedláček a Bc. Karel Horký.

Škoda, že novým myslivcům nemohlo být osvědčení o vykonání zkoušky předáno jako v minulých letech na společném posezení. Budeme věřit, že v příštím roce budeme moct kurz adeptů i zkoušky z myslivosti provést podle našich představ, ale že zároveň adepti budou stejně dobře připraveni jako letos.

Všem novým myslivcům upřímně blahopřejeme ke složení zkoušky a přejeme, aby našli brzy uplatnění v honitbách našeho okresu.

 

Myslivosti zdar!!