Tradiční posezení adeptů – myslivců se svými kolegy

zveřejněno v kultura

Třebíč – Bažantnice 16. února 2019

Vysvědčení o složení zkoušky z myslivosti bylo adeptům slavnostně předáno v sobotu 16. února na slavnostním posezení adeptů s myslivci v kulturním zařízení OMS Třebíč Bažantnice.

Na tuto oslavu svého úspěchu se „novopečení“ myslivci těšili jen několik hodin. Výsledky Mysliveckých zkoušek jim byly známy okamžitě po jejich složení, tj. 14. a 15. února.

Je již tradicí, že nejúspěšnější absolventi byli přijati mezi myslivce při ceremoniálu za zvuku lesnic a borlic Babylonských trubačů. Akce byla pořádána Kulturně-propagační komisí OMS Třebíč za vydatné pomoci ostatních kolegů především na počest úspěšným adeptům, nyní už myslivců. Jako každoročně jim přišli poblahopřát jejich blízcí a přátelé, ale v sále seděli i myslivci, kteří se oblíbené akce pravidelně účastní.

Po oficiální části programu zasedli na pódiu ke svým nástrojům členové hudební skupiny Lichband a provázeli účastníky celým večerem.

V průběhu večera zaznělo rovněž poděkování Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku na opravu střechy kulturního zařízení a poděkování dalším sponzorům a přátelům. K nim patří firmy KOZAP Uherský Brod, Lovecký svět Grešlové Mýto, ADW, Beneš a Lát a další firmy regionu, které připravily věcné dary a poukazy k nákupu zboží. Nelze nepřipomenout také myslivecké spolky z okresu Třebíč za zvěřinové dary.  Publikum to ocenilo potleskem.