Myslivci, jejich příznivci a přátelé přírody se bavili

zveřejněno v kultura

na třebíčské Bažantnici, kulturním zařízení OMS Třebíč.

V sobotu 13. 2. t. r. se konal tradiční Reprezentační myslivecké ples OMS Třebíč. Přestože v kraji Vysočina právě končily jarní prázdniny, obavy z malé účasti se nenaplnily. Naopak. Místa v sále se zcela zaplnila.

Několik minut po 20:00 zaznělo sálem známé „Vítáme Vás …“.  Ples zahájil předseda Kulturně-propagační komise OMS Třebíč Ing. Měrka, přivítal přítomné, představil hudbu  a předal  paní Fialové,  zpěvačce skupiny Pozdní sběr, jako pozornost malou kytičku.

Místo tradičního předtančení bylo rozhodnuto pořadateli, že počínaje letošním plesem bude na každém dalším po zahájení předáno adeptům, kteří právě úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky z myslivosti, „Potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti“ a nejúspěšnější absolvent pak bude při této příležitosti slavnostně přijat mezi myslivce.

Jelikož v letošním roce proběhnou zkoušky adeptů týden po termínu plesu, byl slavnostně přijat mezi myslivce absolvent kurzu – PhDr. Marie Nováková, která sice vykonala zkoušku dříve, ale dále úspěšně pokračovala v mysliveckém vzdělávání. Akt přijímání velmi dobře připravili zkušení myslivci – Ing. Měrka a pan Herbrich, a i když někteří z přítomných viděli provedení tohoto starého zvyku myslivců poprvé, pohotově reagovali a jako opravdoví myslivci vzdali poctu sv. Hubertovi a nově přijatému myslivci.

Pak už začala hrát hudba k poslechu a tanci, prodávala se neodmyslitelná tombola a přítomní se skvěle bavili. Lístky na tombolu byly velmi brzy rozebrány. Proč také ne, když každý lístek „vyhrával“ – celkem bylo připraveno 389 cen, a velmi pěkných! Moc děkujeme sponzorům a ostatním dárcům za jejich přízeň „mysliveckému cechu“, také mysliveckým spolkům za zvěř.

Reprezentační myslivecký ples pořádal jako každoročně OMS Třebíč. Přestože se tentokrát v sále pohybovalo více účastníků v zeleném – myslivců v uniformě, neobstojí bohužel jejich počet ve srovnání s účastí myslivců na mysliveckých plesech, které pořádají členové menších mysliveckých spolků, zvláště v  obcích. Je to totiž „jejich“ ples a neúčast by byla přinejmenším společenská ostuda.

Pořadatelé, členové KPK OMS Třebíč, plánují už na příští rok nejen nový program a hudbu a věří, že letošní úspěch přiláká další myslivce a jejich přátele.

Text: PhDr. Nováková, foto: Carda