Lesní zkoušky – Rapotice – 22.7.2023

zveřejněno v kynologie

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen 22. 7. 2023 v MS Rapotice

Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a dosledu spárkaté zvěře. Zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena. Na LZ se zkouší na živé zvěři a na předem usmrcené zvěři spárkaté a předem usmrcené drobné zvěři srstnaté, pernaté a lišce.

Pořádání lesních zkoušek se ochotně ujal Myslivecký spolek Rapotice, který v katastrálním území Lesní Jakubov zvolil vhodné terény pro konání tohoto typu zkoušek.

Zahájení akce probíhalo u Obecního úřadu v Lesním Jakubově, kde bylo připravené zázemí pro rozhodčí, vůdce a příznivce lovecké kynologie. Trubač a vůdce v jedné osobě, pan Petr Kráčmar, zahájil zkoušky znělkou „Vítání“, takže zahájení se neslo v duchu mysliveckých tradic. Ing. Martin Bochníček, přivítal vůdce, sbor rozhodčích, příznivce kynologie a popřál jim vše dobré. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Jan Škoda, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích, který tvořili: Eva Illová, Michaela Číšecká Lacinová, Pavel Chvátal, Adam Machala, David Zeibert, Pavel Fedorko, Tomáš Pelán, Josef Machát a Martina Mrkvicová.

Na zkoušky se přihlásilo 16 ohařů a 4 zástupci ostatních plemen, dostavilo se 14 ohařů a 4 zástupci ostatních plemen. Ze 14 ohařů zkoušku dokončilo 7 psů v I. ceně, 3 psi ve II. ceně, 1 vůdce odstoupil a 3 neobstáli. Z ostatních plemen uspěli všichni 1 pes v I. ceně a 3 psi ve II. ceně.   

Vítězem ohařů se stal pes KO Cobax z Jirgalova dvora vedený Antonínem Kaňou (I. cena – 236 bodů), na druhém místě se umístil pes ČF Falk z Malé Hranické vedený Janem Nohou (I. cena – 234 bodů) a třetí místo obsadila fena ČF Bela od Jevišovské říčky vedená Miroslavem Urbánkem (I. cena – 226 bodů). Další v pořadí KO Iva ze Slavonic vedená Ing. Ladislavem Fantou I. cena – 226 bodů, VOK Everlasting Joy for Greynie vedený MUDr. Janou Píchovou I. cena – 225 bodů, NDO Alfa z Hronova dvora vedená Martou Kvapilovou I. cena – 224 bodů, DO Cad z Číchova vedený Ivetou Jakoubkovou – I. cena – 223 bodů, MOK Hugo Bertoni Prague vedený Nikolou Mašovou – II. cena – 232 bodů, KO Fabi z Lomnických strání vedená Janem Pešou – II. cena – 224 bodů a startovní pole uzavřela IS Bonnie z Římovské stráně vedená Monikou Roštíkovou II. cena – 217 bodů.

Vítězem ostatních plemen se stala fena J Elza z Kaštilovy chalupy vedená Janem Bochníčkem (I. cena – 245 bodů), na druhém místě se umístil pes JGT Dark Luvera Field vedený Terezou Šabackou (II. cena – 214 bodů) a třetí místo obsadil pes J Alf z Dubovické hájovny vedený Ing. Františkem Škrdlou (II. cena – 204 bodů) a startovní pole uzavřela fena JGT Gany od Nezvalů vedená Josefem Valou II. cena – 202 bodů. Všem úspěšným gratulujeme.

V rámci vyhodnocení si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost.

Dovolte mi poděkovat Mysliveckému spolku Rapotice za přípravu těchto zkoušek, Jiřímu Jurkovi a Josefu Smutnému za zajištění zvěře na zkoušky. Zvláštní poděkování patří Jiřímu Jurkovi, který se velmi aktivně podílel na samotné přípravě zkoušek před jejich konání, kdy společně s členy MS značil stopní dráhy a vybíral vhodné lokality.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč

Za foto děkujeme Petře Illové

https://www.rajce.idnes.cz/petraillova/album/lesni-zkousky-22-7-2023-lesni-jakubov