Barvářské zkoušky honičů – Slavice – 14.10.2023

zveřejněno v kynologie

Barvářské zkoušky honičů 14.10.2023-MS Slavice Barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé.  V jedné skupině může být nejvýše 6 psů. Psi musí na zkouškách prokázat přiměřenou … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Bažantnice – 7.10.2023

zveřejněno v kynologie

Zkoušky norování 7.10.2023-MS Bažantnice Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a nutná ke splnění minimálních nároků ve … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Bažantnice – 7.10.2023

zveřejněno v kynologie

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen 7.10.2023 MS Bažantnice Podzimní sobotní ráno přivítalo 16 účastníků startujících na zkouškách vloh. Zahájení akce probíhalo v sídle OMS Třebíč na Bažantnici, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a dva senáty … Zobrazit více…

O pohár OMS Třebíč – Studenec – 19.-20.8.2023

zveřejněno v kynologie

Pohár OMS Třebíč – podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce pro ohaře a ostatní plemena 19. – 20.8.2023 Podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce kvalifikují psy jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Pořádání Poháru OMS Třebíč se ujal MS … Zobrazit více…

Lesní zkoušky – Rapotice – 22.7.2023

zveřejněno v kynologie

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen 22. 7. 2023 v MS Rapotice Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání (dovoluje-li to zákon) … Zobrazit více…

Lesní zkoušky – Slavice – 18.6.2023

zveřejněno v kynologie

Lesní zkoušky ostatních plemen 18. 6. 2023 v MS Slavice Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání, k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře. Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 17.6.2023

zveřejněno v kynologie

Barvářské zkoušky 17. 6. 2023 v MS Rudíkov Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 3.6.2023

zveřejněno v kynologie

Zkoušky norování 3. 6. 2023 MS Mohelno První červnová sobota již tradičně patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se konaly zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek pan Miloš Husák přivítal vůdce, sbor … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 7.5.2023

zveřejněno v kynologie

Jarní svod psů 7.5.2023 Třebíč-Bažantnice Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy. V letošním roce, kdy ČMMJ slaví sté výročí založení se při této příležitosti celý víkend nesl v duchu … Zobrazit více…

1 2 3 4 10