Barvářské zkoušky – Rudíkov – 17.6.2023

zveřejněno v kynologie

Barvářské zkoušky 17. 6. 2023 v MS Rudíkov

Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě na pobarvené stopě, prověří kvalitu práce každého jedince a vloh plemene a současně kvalifikují loveckého psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled spárkaté zvěře.

Slunečné a teplé sobotní ráno 17. června přivítalo dvanáct vůdců se svými svěřenci v krásném lesním prostředí nedaleko Hájenky u Hroznatína, kde má Myslivecký spolek Rudíkov mysliveckou chatu. Od brzkého rána, kdy byli všichni účastníci zkoušek ještě na cestě, členové MS připravovali pohoštění a zázemí. Zahájení a všechny práce probíhaly v okolí myslivecké chaty.

Trubač, Ing. Vlastimil Spousta zahájil barvářské zkoušky troubením. Pan Petr Dobrovolný, ředitel zkoušek, pak přivítal vůdce, sbor rozhodčích a velmi početnou koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí pan Petr Pelech, který také přivítal všechny účastníky a přestavil své kolegy: Josefa Macháta, Evu Illovou, Miloše Nováčka a Jiřího Macka.

Ale nyní již ke zkouškám samotným. Vybrané lesní lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Je až s obdivem, že se zkoušky mohly konat v jedné lesní lokalitě, neboť kůrovcová kalamita se neblaze podepsala na stavu našich lesů. Na zkoušky se dostavilo 12 přihlášených psů a všichni zkoušku dokončili, 9 psů v I. ceně a 3 psi ve II. ceně, což svědčí o výborné úrovni vůdců a jejich čtyřnohých parťáků.

Vítězem se stala fena slovenského kopova Engie Hybská Tiešava vedená Michalem Oborným (I. cena – 104 bodů), na druhém místě se umístila fena jezevčíka standardního drsnosrstého Elza z Kaštilovy chalupy vedená Janem Bochníčkem (I. cena – 96 bodů) a třetí místo obsadil pes německého drátosrstého ohaře Xiv z Plzínů vedený Michalem Koupelkem (I. cena – 96 bodů). Další v pořadí J Trixie od Rabliny vedená Martinem Drlíčkem I. cena – 80 bodů, J Elza Stříbrný nůž vedená Lenkou Víchovou I. cena – 78 bodů, ČF Erik Žlíbky vedený Terezou Šabackou I. cena -78 bodů, RHB Bonnie z Rovenských zahrad vedená Ing. Vlastimilem Spoustou I. cena -72 bodů, J Dasty de Hortis Bohemia vedená Vladimírem Semerádem I. cena – 72 bodů, JTK Alfredo Venatio Fortuna vedený Jiřím Zlámalem, BRT Ebi Zimní vrch vedená Vlastou Kolbovou II. cena – 88 bodů, JGT Heny Klímov dvor vedená Vlastimilem Václavkem II. cena  – 62 bodů a startovní pole uzavírá BBG Brandywine Vardarianna vedená Lenkou Víchovou II. cena – 60 bodů. Všem úspěšným gratuluji.

V rámci vyhodnocení si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost. První tři úspěšní obdrželi pamětní plaketu, kterou věnovala obec Rudíkov a vůdcům je osobně předal starosta obce pan Zdeněk Souček.

Dovolte mi poděkovat Mysliveckému spolku Rudíkov za skvělou přípravu těchto zkoušek, všichni jsme si tento den krásně užili a budeme se těšit na další setkání.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč

Odkaz na foto Petry Illové:

https://www.rajce.idnes.cz/petraillova/album/barvarske-zkousky-rudikov-17-6-2023