Kynologové na konci roku 2016

zveřejněno v kynologie

Kynologové se 29. prosince sešli na své poslední schůzi v roce 2016, která byla spojena s honem v honitbě Ostrůvek. Krásné zimní a slunečné počasí po celý den provázelo všechny účastníky honu, kteří ulovili 8 zajíců a 60 bažantů. Zároveň kynologové využili příležitosti společného setkání a oslavili narozeniny dlouholetého myslivce, kynologa a rozhodčího pana Václava Marténka, který se v tomto roce dožil krásných 85 let. Všichni kolegové – kynologové mu i do dalších let přejí zdraví, pohodu, neutuchající vitalitu a úsměv na tváři.

„Václave, připíjíme na Tvé zdraví.“

Také všichni ostatní si do nového roku 2017 popřáli pevné zdraví, úspěchy a spoustu kynologických zážitků a totéž přejeme všem příznivcům lovecké kynologie.

 

Kynologická komise při OMS Třebíč