Podzimní zkoušky – Jemnice – 22.5.2021

zveřejněno v kynologie

Podzimní zkoušky 22.5.2021 MS Vrbova bažantnice Jemnice

OMS Třebíč pomyslně odstartoval kynologickou sezónu v sobotu 22. 5 .2021 Podzimními zkouškami ohařů v Jemnici. Po uvolnění vládních nařízení to byla první společná akce kynologů a příznivců lovecké kynologie na okrese Třebíč.

Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín Pokorný, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a bohatou koronu diváků, kteří se přišli podívat nebo fandit svým kamarádům a známým. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Mgr. Oldřich Blecha, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích, který tvořili: David Zeibert, Pavel Pokovai, Mgr. Eva Illová, Karel Benáček, Josef Machát, Ivanka Soukupová, Karel Jeserovský, Miroslav Vybošťok, čekatel František Černý a Michaela Číšecká Lacinová.

Práce se odehrávaly v jarních porostech obilovin v okolí Jemnice. Vybrané lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Některým vůdcům a jejich čtyřnohým společníkům se některá disciplína nezdařila zcela podle jejich představ, ale to ke zkouškovému adrenalinu prostě patří a často souvisí s tím, že se jedná o situace, které nelze při výcviku nenacvičit. Z mého pohledu a z přiložených výsledků byli vůdci a jejich svěřenci na zkoušky připraveni dobře.

Přihlášeno bylo 22 psů, ke zkoušce se jich dostavilo 19. Na zkoušce v první ceně obstálo jedenáct ohařů a jeden ohař neobstál. Z ostatních plemen obstálo 4 v I.ceně, 2 v II.ceně a jeden ve III.ceně.

Vítězem ohařů se stala fena MOK Happy Bertoni Prague vedená Michalem Cermanem s 297 body, na druhém místě se umístila fena MOK Carrera of Nettlefield vedená Adamem Machalou s 297 body, třetí místo patřilo feně MMO Arma Bílý revír vedenou Zdeňkem Jarošem s 297 body. Vítězem ostatních plemen se stala fena LR Aiša z Javořických vrchů vedená Petrem Hladíkem s 220 body, na druhém místě se umístil pes NK Aarchii od Velké višně vedený Martinem Zadákem s 218 body, třetí místo patřilo feně NK Bety z Rounenckého vrchu vedenou Šárkou Čechovou s 218 body. Děkuji pořádajícímu mysliveckému spolku za zapůjčení honitby, ve které se zkoušky konaly a dále všem vůdcům za účast, protože bez účasti by nebylo, pro koho tyto akce uspořádat. Jsem také ráda za sportovní přístup všech a všem do následující sezóny přeji dobrý vítr a hodně zkouškového štěstí.

Na závěr chci poděkovat firmě Calibra za sponzoring ve formě granulí a pamlsků pro všechny zúčastněné.

Mgr. Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč