Podzimní zkoušky ohařů – Jemnice – 23. 5. 2020

zveřejněno v kynologie

Výsledková listina

OMS Třebíč pomyslně odstartoval kynologickou sezónu v sobotu 23. 5 .2020 Podzimními zkouškami ohařů v Jemnici. Po uvolnění vládních nařízení to byla první společná akce kynologů a příznivců lovecké kynologie na okrese Třebíč.

Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín Pokorný, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a bohatou koronu diváků, kteří se přišli podívat nebo fandit svým kamarádům a známým. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Mgr. Oldřich Blecha, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích, který tvořili: Jan Škoda, Vladimír Semerád, David Zeibert, Pavel Pokovai, Mgr. Eva Illová, Miloš Knotek a čekatel Ing. Tomáš Pelán.

Sobotní počasí bylo spíše podzimního rázu, pršelo, bylo chladno, což se sice neplánovaně, ale snoubilo s názvem zkoušky. Přihlášené vůdce a jejich svěřence však nic neodradilo a s plným nasazením se pustili do práce. Práce se odehrávaly v jarních porostech obilovin v okolí Jemnice. Vybrané lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Některým vůdcům a jejich čtyřnohým společníkům se některá disciplína nezdařila zcela podle jejich představ, ale to ke zkouškovému adrenalinu prostě patří a často souvisí s tím, že se jedná o situace, které nelze při výcviku nenacvičit. Z mého pohledu a z přiložených výsledků byli vůdci a jejich svěřenci na zkoušky připraveni dobře.

Přihlášeno bylo 17 ohařů, ke zkoušce se jich dostavilo 16, když se jeden omluvil ze zdravotních důvodů. Na zkoušce v první ceně obstálo dvanáct ohařů a jeden ohař ve druhé ceně, dva vůdci odstoupili a jeden ohař neobstál.

Vítězem se stala fena MOK Barbouche Rebel of Rusty Suzie vedená Zuzanou Matějkovou s 297 body, na druhém místě se umístil pes POI Dax z Měninského lesa vedený Liborem Trpákem s 293 body, třetí místo patřilo psovi MMO Aston Martin JanMarket´s Garden vedený Stanislavem Doležalem s 292 body. Děkuji pořádajícímu mysliveckému spolku za zapůjčení honitby, ve které se zkoušky konaly a dále všem vůdcům za účast, protože bez účasti by nebylo, pro koho tyto akce uspořádat. Jsem také ráda za sportovní přístup všech a všem do následující sezóny přeji dobrý vítr a hodně zkouškového štěstí.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč