Rozhodčí pro ohaře se sešli na školení

zveřejněno v kynologie

Rozhodčí pro ohaře se sešli na školení

ČMMJ uspořádala školení rozhodčích pro posuzování výkonu ohařů. Pro rozhodčí z našeho okresu se školení konalo 19. února 2017 v Brankovicích, kde jsme se sešli v hojném počtu společně s rozhodčími z Brna, Znojma, Břeclavi, Hodonína, Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Blanska, Vyškova a Kroměříže. Důvodem uspořádání školení bylo zejména prohloubení a zvýšení úrovně odborných znalostí pro posuzování výkonu loveckých psů, ujednocení výkladu zkušebního řádu a také upozornění na nedostatky, které se objevují v přehledech výsledků zkoušek.

Školení pro všechny zúčastněné bylo velmi přínosné. Sice se zde sešli většinou zkušení kynologové, ale nikdy není na škodu si své znalosti zopakovat a připravit se na novou kynologickou sezonu. Vždyť „opakování je matka moudrosti“.  Nejenže si vyslechli erudovaný výklad zkušebního řádu, ale také se mohli zeptat na vše, co je v oblasti kynologie trápí, kde vidí jaké nedostatky a vyměnit si zkušenosti získané často dlouholetou praxí.

Je třeba pochválit přednášející v čele s předsedou KK panem Novákem, kteří svým výkladem dokázali všechny plně zaujmout a také administrativní zajištění akce, které měla na starosti paní Adámková.