Všestranné zkoušky (MJV) – Studenec – 23.-24.10.2021

zveřejněno v kynologie

Memoriál Josefa Venhody – Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen – 23.-24.10.2021 MS Studenec

Všestranné zkoušky (VZ) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a dosled spárkaté zvěře, a to ve všech přírodních podmínkách. Všestranné zkoušky se konají na poli, v lese a ve vodě. VZ ohařů jsou dvoudenní. Zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena. Na zkouškách se zkouší přirozený způsob lovu na drobnou zvěř a v ojedinělých případech, kdy zde zvěř není, se vypouští zvěř živá pernatá nebo srstnatá zvěř z umělého chovu. Zvěř se vypouští ve zcela výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv přímo před psy. Vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, nesmí být poraněná. Psi se dále zkouší na předem usmrcené zvěři spárkaté a předem usmrcené drobné zvěři srstnaté, pernaté a lišce; není-li k dispozici zajíc, lze použít dospělého králíka z domácího chovu, odpovídajícího zbarvením zajíci.

Pořadatelství Memoriálu Josefa Venhody se v letošním roce ujal MS Studenec.

Na zkoušky bylo přihlášeno 16 ohařů psů a 8 psů ostatních plemen. Na zkouškách obstálo 6 ohařů a 6 psů ostatních plemen. 2 ohaře vůdci pro indispozici psa odvolali a 8 ohařů neobstálo.

Zahájení akce probíhalo na myslivecké chatě MS Studenec, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a senát rozhodčích.

Ředitel zkoušek, pan Stanislav Neumann, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a přítomné diváky, kteří se přišli podívat na výkony psů. Seznámil všechny s organizací celých zkoušek a předal slovo vrchnímu rozhodčímu. Vrchní rozhodčí Ladislav Sláma přivítal všechny účastníky akce a seznámil všechny zúčastněné se sborem rozhodčích pro ohaře, který tvořili: Martin Petr, Marek Latina, Jaroslav Maša, Pavla Latinová Mičulková, Vladimír Semerád, Mgr. Eva Illová, František Srnec, Robert Nerád, MVDr. Luboš Šlapanský, Pavel Fedorko, Jan Škoda a Miloš Knotek. Rozhodčí pro ostatní plemena byli pánové Josef Machát a Miroslav Vybošťok. Dále představil čekatele na funkci rozhodčích Adam Machala Jan Drozd, Pavel Chvátal, David Zeibert a Ing. Tomáš Pelán.

Zkoušky byli pro vůdce a jejich svěřence náročné, neboť ve dvou dnech museli podat vyrovnané výkony na poli, vodě a v lese.

Vítězem Memoriálu Josefa Venhody se stala fena německého ohaře krátkosrstého Ida ze Slavonic vedenou Jřím Ludvíkem, tato dvojice obdržela i titul CACT, na druhém místě se umístil pes německého ohaře krátkosrstého Gron z Neslovské doliny vedený Petrem Šmídkem a třetí místo obsadil pes maďarského krátkosrstého ohaře Mordag z Panských lesů vedený Radkou Ročkovou.

U ostatních plemen zvítězil pes anglického špringršpaněla Scotty z Větrné paseky vedeného Rostislavem Kejdanou, na druhém místě se umístil pes německého křepeláka Aprol z Vejvaně vedený Lukášem Synkem a třetí místo obsadila fena labradorského retrívra Berta-Ara Moravia Regina vedená prof. PhDr. Helenou Grecmanovou, Ph.D.

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra), dále všichni obdrželi věcnou cenu od OMS Třebíč.

MS Studenec patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu, s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků, se skvělým zázemím a vynikající kuchyní.

Na závěr chci poděkovat firmě Calibra za sponzoring ve formě granulí a pamlsků pro všechny zúčastněné.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč