Zkoušky norování – Mohelno – 6. 6. 2020

zveřejněno v kynologie

Každoročně se v Mysliveckém spolku Mohelno konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Josef Machát, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích. Ten tvořili: Mgr. Oldřich Blecha, Miloš Nováček a čekatel Jiří Macek.

Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a nutná ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském a současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Na zkoušky bylo přihlášeno 18 psů, jeden vůdce se nedostavil a jeden vůdce svého psa odvolal. V Mohelně tak při zkoušce obstálo 16 psů.

Vítězem zkoušek se stala fena jezevčíka standard drsnosrstého Luna z Ledecké zahrady vedená Martinem Zadákem. Na druhém místě se umístila fena parson russel terriera Ema z Nárameckých rybníků vedená Ing. Michaelou Chmelíčkovou a třetí místo obsadil pes jezevčíka standard hladkosrstého Baddy z Jestřábího lesa vedený Petrem Bastlem. Všichni získali plný počet bodů. K výsledku všem srdečně blahopřeji.

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra), a také od MS Mohelno.

MS Mohelno patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu, s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků, se skvělým zázemím a výborným občerstvením.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč

Výsledková listina ZN Mohelno 6.6.