Aktiv mysliveckých hospodářů, seminář o příspěvcích na mysl. hospodaření

zveřejněno v myslivost

Vzhledem k nemožnosti uspořádat aktiv tradičním způsobem na Bažantnici se v pondělí 10. května od 18:00 hod. konal aktiv distančně – online formou.

Předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček přivítal přítomné a předal aktuální informace o dění na OMS, informace Krajské veterinární správy SVS od MVDr. Ivy Hnízdilové a informace od Ing. Jaroslava Kotrby z MěÚ Mor. Budějovice. Následoval seminář o příspěvcích na myslivecké hospodaření a o způsobu podání žádosti (žádost o poskytnutí finančního příspěvku je nutné podat do 31. srpna 2021).

Informace z aktivu ke stažení zde: