Přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou, 13.-16.4.2024

zveřejněno v myslivost

Ve dnech 13. až 16. dubna uspořádal MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s. p. chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou v hospodářském roce 2023. Přehlídku … Zobrazit více…

Aktiv mysl. hospodářů – 4.9.2023

zveřejněno v myslivost

Pravidelný podzimní aktiv mysliveckých hospodářů s hojnou účastí proběhl na Bažantnici v pondělí 4.9. Po uvítání a zahájení v podání trubačů a předsedy OMS Františka Kazdy provedl aktivem předseda myslivecké komise Jan Klusáček. Seznámil přítomné s aktuálními informacemi z veterinární oblasti, zejména výskytu AMP, vyšetřováním … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

zveřejněno v myslivost

Ve dnech 15. až 18. dubna uspořádal MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s. p. chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou v hospodářském roce 2022. Přehlídku … Zobrazit více…

Další školení prohlížitelů zvěřiny – 28.3.2023

zveřejněno v myslivost

V úterý 28. března 2023 zorganizoval OMS Třebíč další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením pro vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby. Školení proběhlo v sále Bažantnice pod vedením lektorů z Veterinární univerzity v Brně. … Zobrazit více…

Aktiv mysl. hospodářů – 5.9.2022

zveřejněno v myslivost

V pondělí 5. září 2022 se od 16:00 hod konal na Bažantnici tradiční aktiv mysliveckých hospodářů. Níže naleznete prezentaci z aktivu a její doplnění o informace, které zazněly. Doplnění k prezentaci: ad 1. SSM: Metodický pokyn – redukce početních stavů spárkaté zvěře 2022 … Zobrazit více…

1 2